TV > Professor Sandels dilemman > Moderskap till salu

Professor Sandels dilemman - Del 10

Moderskap till salu

Del 10 av 24. Professor Sandel och hans elever diskuterar rätten att skaffa barn, ur ett marknadsperspektiv. De tar upp handeln med spermier och ägg, samt ett känt rättsfall där en kvinna tecknat ett avtal med ett par om att vara deras surrogatmamma, men sedan ändrar sig och vill behålla barnet. Det leder dem till frågan: Vem äger ett barn?

Elever och tittare tvingas tänka igenom moraliska beslut utifrån olika infallsvinklar och se sina åsikter i nytt ljus. Sandel tar upp stora frågor om rättvisa, rättigheter och demokrati samtidigt som han belyser aktuella sakfrågor.

Moderskap till salu

Professor Sandels dilemman - Del 10

Del 10 av 24. Professor Sandel och hans elever diskuterar rätten att skaffa barn, ur ett marknadsperspektiv. De tar upp handeln med spermier och ägg, samt ett känt rättsfall där en kvinna tecknat ett avtal med ett par om att vara deras surrogatmamma, men sedan ändrar sig och vill behålla barnet. Det leder dem till frågan: Vem äger ett barn?

Elever och tittare tvingas tänka igenom moraliska beslut utifrån olika infallsvinklar och se sina åsikter i nytt ljus. Sandel tar upp stora frågor om rättvisa, rättigheter och demokrati samtidigt som han belyser aktuella sakfrågor.

Publicerat 15 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt