Professor Sandels dilemman - Del 11

Rätt och moral

Del 11 av 24. Professor Sandel presenterar Immanuel Kant, en av kursens svåraste och mest utmanande filosofer. Kant menar att vi som individer har rättigheter, men inte för att vi äger oss själva utan för att vår förmåga att resonera och välja fritt gör oss unika och skiljer oss från djuren. Han menar att det är bara när vi handlar av plikt som våra handlingar har ett moraliskt värde.

Elever och tittare tvingas tänka igenom moraliska beslut utifrån olika infallsvinklar och se sina åsikter i nytt ljus. Sandel tar upp stora frågor om rättvisa, rättigheter och demokrati samtidigt som han belyser aktuella sakfrågor.

Rätt och moral

Professor Sandels dilemman - Del 11

Del 11 av 24. Professor Sandel presenterar Immanuel Kant, en av kursens svåraste och mest utmanande filosofer. Kant menar att vi som individer har rättigheter, men inte för att vi äger oss själva utan för att vår förmåga att resonera och välja fritt gör oss unika och skiljer oss från djuren. Han menar att det är bara när vi handlar av plikt som våra handlingar har ett moraliskt värde.

Elever och tittare tvingas tänka igenom moraliska beslut utifrån olika infallsvinklar och se sina åsikter i nytt ljus. Sandel tar upp stora frågor om rättvisa, rättigheter och demokrati samtidigt som han belyser aktuella sakfrågor.

Publicerat 06 dec, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt