TV > Professorns myteri > Om vetenskap och integritet

Professorns myteri

Om vetenskap och integritet

En film ägnad en av Polens mest framstående litteraturforskare, professor Maria Janion. Under 50 minuter delar hon med sig av sina tankar och reflektioner kring nutidens viktigaste problem och sin egen existens.

Men framförallt polemiserar hon mot den polska patriotismen och Polens, enligt henne, benägenhet till en speciell typ av martyrskap som hon menar kuvar Polens utveckling och istället leder till oförmågan att agera.

Om vetenskap och integritet

Professorns myteri

En film ägnad en av Polens mest framstående litteraturforskare, professor Maria Janion. Under 50 minuter delar hon med sig av sina tankar och reflektioner kring nutidens viktigaste problem och sin egen existens.

Men framförallt polemiserar hon mot den polska patriotismen och Polens, enligt henne, benägenhet till en speciell typ av martyrskap som hon menar kuvar Polens utveckling och istället leder till oförmågan att agera.

Publicerat 21 okt, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt