VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

På tal om språk

Det finns över 6 000 språk i världen, nu. Varje vecka förlorar världen ett av dem. Vad går förlorat när ett språk dör ut? Bob Holman reser till Australien, Wales och Hawaii för att undersöka detta.

Originaltitel: Language Matters.

Produktion: PBS 2014.