VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kustarkeologerna

Del 3 av 3: Essex

Del 3 av 3. Tori och Alex följer Essex kustlinje. De granskar resterna av ett fort från Henrik VII:s tid och stöter på en förlist tysk ubåt från första världskriget.

Originaltitel: Shoreline Detectives.

Produktion: Acorn TV 2017.

 

Kustarkeologerna

Kustarkeologerna

Varje dag, i takt med ebb och flod, uppenbarar sig och försvinner fascinerande belägg för rikedomen i brittisk historia. Kustarkeologerna följer landets kustlinjer och upptäcker, med hjälp av ny teknik, spår och kvarlevor från förhistorisk tid, romerska villor, medeltida byar och förlista skepp.