VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kampen mot tuberkulos

I stora delar av Europa var tuberkulosen så gott som utrotad, men nu ser den ut att ha fått nytt fäste på många håll.

Originaltitel: Tuberculosis - A Real Threat/Tuberkulose – die unheimliche Gefahr.

Produktion: RBB 2016.