VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Koll på kungsfiskare

Ett år med orientkungsfiskaren

I delstaten Maharashtra i västra Indien häckar orientkungsfiskaren. Den föder upp sina ungar under monsunperioden vilket bjuder på allehanda utmaningar.

Originaltitel: Flying Rainbow.

Produktion: INDIAN WILDERNESS 2016.

 

Koll på kungsfiskare

Koll på kungsfiskare

Ett år med orientkungsfiskaren. Orientkungsfiskaren kämpar mot monsuner, torka och rovdjur.