VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Den moriska arkitekturen

I Andalusien har både islam och kristendom dominerat. Detta har gett upphov till en unik arkitektonisk stil.

Originaltitel: Sur les Traces Andalouses, une Architecture Millénaire

 Produktion: Télerama 2015.