Innehållet ej tillgängligt

Detta innehåll är tyvärr inte tillgängligt för besökare utanför EU.

TV > Rädslans dolda ansikte > Hur skapas ångest och oro?

Rädslans dolda ansikte

Hur skapas ångest och oro?

Sedan den 11 september 2001 har New York blivit centrum för en ny epidemi av rädsla och ångest som snabbt spridit sig i västvärlden. Programmet beskriver studier utförda av två av världens ledande experter på rädsla och minne; Joseph LeDoux och Nobelpristagaren Eric Kandel, och hur de har applicerat sina slutsatser på patienter på Center for the Neuroscience of Fear and Anxiety i New York.

På samma sätt som rädsla kan spridas inom ett samhälle, kan ångesten spridas i våra sinnen. Filmen berättar tre symboliska historier om personer som lider av posttraumatiskt stressyndrom och panikångest. Hur påverkade 9/11 deras hjärnor? Varför var de mer sårbara än andra? Har de kunnat övervinna rädslan? Studier av enskilda fall är den nya vetenskapens nyckel till att finna nya psykologiska och biologiska sätt att hantera rädsla och ångest.

Hur skapas ångest och oro?

Rädslans dolda ansikte

Sedan den 11 september 2001 har New York blivit centrum för en ny epidemi av rädsla och ångest som snabbt spridit sig i västvärlden. Programmet beskriver studier utförda av två av världens ledande experter på rädsla och minne; Joseph LeDoux och Nobelpristagaren Eric Kandel, och hur de har applicerat sina slutsatser på patienter på Center for the Neuroscience of Fear and Anxiety i New York.

På samma sätt som rädsla kan spridas inom ett samhälle, kan ångesten spridas i våra sinnen. Filmen berättar tre symboliska historier om personer som lider av posttraumatiskt stressyndrom och panikångest. Hur påverkade 9/11 deras hjärnor? Varför var de mer sårbara än andra? Har de kunnat övervinna rädslan? Studier av enskilda fall är den nya vetenskapens nyckel till att finna nya psykologiska och biologiska sätt att hantera rädsla och ångest.

Publicerat 02 maj, 2013
Tillgängligt till Ej tillgängligt