TV > Reflections on the Sacred

Reflections on the Sacred

Jämförande religionshistoriska studier började ta fart omkring det förra sekelskiftet i en tid då europeisk global expansion nådde sin kulmen. Den globalisering som då började står idag inför flera utmaningar. Religioner avancerar och tar mer plats på den politiska arenan: Hinduism i Indien; islam i Turkiet och ortodox kristendom i Ryssland för att nämna några exempel. Samtidigt som kristendomen befinner sig i en nedåtgående fas i Väst efterfrågas många alternativa trossystem och praktiker. Som en effekt av migration har också hinduism och islam fått en starkare ställning och närvaro i Väst.

Idag innefattar religionsstudier allt från gender till sociologi. Ett reduktionistiskt tänkande används ofta för att förstå religion och den religiösa erfarenheten. Hur beskrivs den religiösa erfarenheten av det heliga i olika kulturer idag? Hur ser olika ontologier, grundläggande antaganden, om livet och människans roll och mening ut i jämförelse? Hur ska fenomen som det heliga förstås i en genomsekulariserad och modern värld? Detta och mer diskuteras av inbjudna forskare, i syfte att stimulera den religionshistoriska diskussionen idag.

Ett jämförande religionshistoriskt seminarium organiserat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Inspelat på från Engelsbergs bruk den 25 november 2021.

Reflections on the Sacred

Jämförande religionshistoriska studier började ta fart omkring det förra sekelskiftet i en tid då europeisk global expansion nådde sin kulmen. Den globalisering som då började står idag inför flera utmaningar. Religioner avancerar och tar mer plats på den politiska arenan: Hinduism i Indien; islam i Turkiet och ortodox kristendom i Ryssland för att nämna några exempel. Samtidigt som kristendomen befinner sig i en nedåtgående fas i Väst efterfrågas många alternativa trossystem och praktiker. Som en effekt av migration har också hinduism och islam fått en starkare ställning och närvaro i Väst.

Idag innefattar religionsstudier allt från gender till sociologi. Ett reduktionistiskt tänkande används ofta för att förstå religion och den religiösa erfarenheten. Hur beskrivs den religiösa erfarenheten av det heliga i olika kulturer idag? Hur ser olika ontologier, grundläggande antaganden, om livet och människans roll och mening ut i jämförelse? Hur ska fenomen som det heliga förstås i en genomsekulariserad och modern värld? Detta och mer diskuteras av inbjudna forskare, i syfte att stimulera den religionshistoriska diskussionen idag.

Ett jämförande religionshistoriskt seminarium organiserat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Inspelat på från Engelsbergs bruk den 25 november 2021.

Publicerat 13 dec, 2021

Del 3 av 3: The Sacred and the Secular II

Talare: David Thurfjell - In Search of Universal Sacrality: Do Secular Scandinavians Experience the Sacred like Rudolph Otto?, Allan Guggenbühl - Only God Can Save the Church, Wouter Hanegraaff - Esotericism and the Sacred after Modernity. Moderator: Ulf Wickbom. Ett jämförande religionshistoriskt seminarium organiserat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Inspelat på från Engelsbergs bruk den 25 november 2021.
Religion 13 dec, 2021

Del 2 av 3: The Sacred and the Secular I

Talare: Jeremy Carrette - The Legacy of William James and his Phenomeology of the Religious Experience, Jessica Frazier - The Sacred in the Mundane: Modernity’s Grail-Quest, Per Faxneld - The Sacred in Contemporary Secular Society. Moderator: Ulf Wickbom. Ett jämförande religionshistoriskt seminarium organiserat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Inspelat på från Engelsbergs bruk den 25 november 2021.
13 dec, 2021

Del 1 av 3: The Idea and the Phenomenon of the Sacred

Talare: Mark Muesse - The Axial Age and Its Modern Significance, Massimo Introvigne - Covid-19, the Sacred, and Gnosticism, Malise Ruthven - Interpretation of Sacred Texts. Moderator: Ulf Wickbom. Ett jämförande religionshistoriskt seminarium organiserat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Inspelat på från Engelsbergs bruk den 25 november 2021.
Religion 13 dec, 2021