TV > Resa i Sverige > Världsarvsstaden Karlskrona

Resa i Sverige

Världsarvsstaden Karlskrona

Örlogsstaden Karlskrona står på Unescos lista över omistliga världsarv. Det är ett välbevarat och unikt exempel på en marint befäst stad. Karlskrona anlades på 1680-talet efter noggranna planer, som redan från början innefattade bostadskvarter och hamnar för både flottans verksamhet och stadensköpenskap.

Karlskrona har, i motsats till liknande örlogsbaser på andra håll i Europa, levt vidare och utvecklats eftersom Sverige inte upplevt krig inom sina gränser sedan 1809.

1700-talets utveckling inom skeppsbyggeri, arkitektur, stadsplanering, anläggnings- och försvarsteknik gjorde Karlskrona till ett marint centra i Europa. Fredrik Henric af Chapman blev 1781 konstruktionschef vid stadens örlogsvarv. Han skapade fartyg med genialisk utformning och konstruktion som väckte stor uppmärksamhet.

Filmen ger en inblick i reptillverkandets konst vid den över 300 år gamla repslagarbanan, presenterar Amiralitetskyrkan, kyrkan för den enda kungliga församlingen i landet, och återberättar hisotien om Karlskronas mest kände man Gubben Rosenbom.

Världsarvsstaden Karlskrona

Resa i Sverige

Örlogsstaden Karlskrona står på Unescos lista över omistliga världsarv. Det är ett välbevarat och unikt exempel på en marint befäst stad. Karlskrona anlades på 1680-talet efter noggranna planer, som redan från början innefattade bostadskvarter och hamnar för både flottans verksamhet och stadensköpenskap.

Karlskrona har, i motsats till liknande örlogsbaser på andra håll i Europa, levt vidare och utvecklats eftersom Sverige inte upplevt krig inom sina gränser sedan 1809.

1700-talets utveckling inom skeppsbyggeri, arkitektur, stadsplanering, anläggnings- och försvarsteknik gjorde Karlskrona till ett marint centra i Europa. Fredrik Henric af Chapman blev 1781 konstruktionschef vid stadens örlogsvarv. Han skapade fartyg med genialisk utformning och konstruktion som väckte stor uppmärksamhet.

Filmen ger en inblick i reptillverkandets konst vid den över 300 år gamla repslagarbanan, presenterar Amiralitetskyrkan, kyrkan för den enda kungliga församlingen i landet, och återberättar hisotien om Karlskronas mest kände man Gubben Rosenbom.

Publicerat 06 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt