TV > Resa i Sverige > Vildapelns rike

Resa i Sverige

Vildapelns rike

Del 6 av 10. Under början av 1900-talet var Urshult och trakten vid sjön Åsnen rikt på äppelodlingar. På ängar och åkerkanter växte vilda äppelträd som sedan ympades med de sorter man ville odla.

Dokumentärfilmaren Mats Harrysson har besökt Vildapelns rike vid sjön Åsnen strax norr om Urshult i Kronobergs län.

Här är klimatet särskilt gynnsamt för vildväxande fruktträd och de har funnits i området sedan urminnes tider. Odlingarna är unika och håller nu på att försvinna. Det är ett kulturarv som kanske inte finns om 10 år.
Odlingarna var som störst på 1940-talet – då fick man 1,40 kr/kg för äpplen. Det motsvarar 35kr/kg i dagens penningvärde och det får man inte idag. De allra flesta som odlade äpplen på ängsodlingarna har idag passerat pensionsåldern med många år men det finns några kvar.

Området har med hänsyn till de unika fruktodlingarna tagits upp som förslag till ny kulturmiljö av riksintresse.

Vildapelns rike

Resa i Sverige

Del 6 av 10. Under början av 1900-talet var Urshult och trakten vid sjön Åsnen rikt på äppelodlingar. På ängar och åkerkanter växte vilda äppelträd som sedan ympades med de sorter man ville odla.

Dokumentärfilmaren Mats Harrysson har besökt Vildapelns rike vid sjön Åsnen strax norr om Urshult i Kronobergs län.

Här är klimatet särskilt gynnsamt för vildväxande fruktträd och de har funnits i området sedan urminnes tider. Odlingarna är unika och håller nu på att försvinna. Det är ett kulturarv som kanske inte finns om 10 år.
Odlingarna var som störst på 1940-talet – då fick man 1,40 kr/kg för äpplen. Det motsvarar 35kr/kg i dagens penningvärde och det får man inte idag. De allra flesta som odlade äpplen på ängsodlingarna har idag passerat pensionsåldern med många år men det finns några kvar.

Området har med hänsyn till de unika fruktodlingarna tagits upp som förslag till ny kulturmiljö av riksintresse.

Publicerat 21 jan, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt