TV > Romarrikets fall > Perspektiv på Roms fall

Perspektiv på Roms fall

Perspektiv på Roms fall

Från seminariet "The Decline of Rome" som spelades in i Rom den 21 mars 2016. I detta föredrag talar professor Peter Heather från King's College London om "Decline, Fall and the Cultural Turn".

Perspektiv på Roms fall

Perspektiv på Roms fall

Från seminariet "The Decline of Rome" som spelades in i Rom den 21 mars 2016. I detta föredrag talar professor Peter Heather från King's College London om "Decline, Fall and the Cultural Turn".
Publicerat 16 maj, 2016
Tillgängligt till Tills vidare

Förfall som retorik och realitet i den romerska politiken

Från seminariet "The Decline of Rome" som spelades in i Rom den 21 mars 2016. I detta föredrag talar Dr Richard Miles från University of Sydney under rubriken "Crying Wolf and the Decline of Rome", om hur politiska kommentatorer än idag liknar det förmodade förfallet i deras land vid Roms fall.
30 maj, 2016

Stad i förfall? Tankar om det senantika Rom

Från seminariet "The Decline of Rome" som spelades in i Rom den 21 mars 2016. Dr Robert Coates-Stephens, British School at Rome, Italien, talar under rubriken "Reflections of Decline in the City-Scape of Late Antique Rome".
23 maj, 2016