TV > Saknaden efter Gud > Allah för alla

Saknaden efter Gud

Allah för alla

I den islamska världen är Guds eller Allahs närvaro i själens samhälle mycket stark. Är den farlig för öppenheten, toleransen, demokratin i våra västerländska samhällen? Vad är den islamiska världen i dag?

Tariq Ramadan är imam och professor i filosofi vid universitet i Geneve. Han tror att Islam kan fungera som en motkraft till den samtida sekulariseringen i Europa. I detta samtal med Göran Rosenberg får han bland annat svara på frågan: Är Islam en del av vår värld?

Allah för alla

Saknaden efter Gud

I den islamska världen är Guds eller Allahs närvaro i själens samhälle mycket stark. Är den farlig för öppenheten, toleransen, demokratin i våra västerländska samhällen? Vad är den islamiska världen i dag?

Tariq Ramadan är imam och professor i filosofi vid universitet i Geneve. Han tror att Islam kan fungera som en motkraft till den samtida sekulariseringen i Europa. I detta samtal med Göran Rosenberg får han bland annat svara på frågan: Är Islam en del av vår värld?

Publicerat 06 feb, 2009
Tillgängligt till Tills vidare

Guden inom oss – om den gnostiska impulsen

I ett samtal med Göran Rosenberg sammanfattar religionsforskaren Elaine Pagels gnosticismens budskap: "Gnosis är kunskap, men aldrig yttre auktoriteters, utan hjärtats egen. När du förstår vem du är, förstår du att Gud är tillvarons källa."
06 feb, 2009

Fundamentalismens frestelser

Göran Rosenberg samtalar med professor Robert J Lifton.
06 feb, 2009

Efter bibeln, om behovet av berättelse

Världar försvinner när berättelser dör. I halvannat millenium var Bibeln Västerlandets stora självklara berättelse. Just som förnuftet trodde sig ha besegrat den sista myten, väckte 1900-talet åter svarta sagor till liv. I en intervju förklarar strejkande akademiledamoten Kerstin Ekman människans behov av berättelser. Göran Rosenberg lyssnar och undrar: Vilka världar är värda att bevara?
06 feb, 2009

Det heligas hämnd, om människans behov av gränser

Det heligas hämnd, om människans behov av gränser. Göran Rosenberg samtalar med filosofen och författaren Leszek Kollakowski.
06 feb, 2009