Samlandet under Upplysningen

Jennifer Tonkovich

Jennifer Tonkovich: Tessin och samlande av ritningar

Den svenske politikern och diplomaten Carl Gustaf Tessin (1695-1770) skapade en av Europas mest framstående konstsamlingar under sin tid som ambassadör i Paris 1739-1742. Konstverk från samtida konstnärer som Boucher, Nattier och Oudry åtföljs av verk av gamla mästare som Rembrandt, van Dyck och Rubens. Genom sin samling åstadkom Tessin ett konstnärligt arv som fascinerar sin publik än idag. Han komponerade ett visuellt uttryck för dåtidens nydanande idéer och teorier som vi idag kallar Upplysningen. För första gången på över 260 år är samlingen nu på turné och visas på Louvren i Paris och The Morgan Library i New York.

Under detta seminarium i Paris i januari 2017 möts internationella experter och forskare för att diskutera det nära sambandet mellan konstsamlande och idéer om vetenskap, kunskap och samhälle, som fortfarande är en av hörnstenarna i all museiverksamhet.

Jennifer Tonkovich

Samlandet under Upplysningen

Jennifer Tonkovich: Tessin och samlande av ritningar

Den svenske politikern och diplomaten Carl Gustaf Tessin (1695-1770) skapade en av Europas mest framstående konstsamlingar under sin tid som ambassadör i Paris 1739-1742. Konstverk från samtida konstnärer som Boucher, Nattier och Oudry åtföljs av verk av gamla mästare som Rembrandt, van Dyck och Rubens. Genom sin samling åstadkom Tessin ett konstnärligt arv som fascinerar sin publik än idag. Han komponerade ett visuellt uttryck för dåtidens nydanande idéer och teorier som vi idag kallar Upplysningen. För första gången på över 260 år är samlingen nu på turné och visas på Louvren i Paris och The Morgan Library i New York.

Under detta seminarium i Paris i januari 2017 möts internationella experter och forskare för att diskutera det nära sambandet mellan konstsamlande och idéer om vetenskap, kunskap och samhälle, som fortfarande är en av hörnstenarna i all museiverksamhet.

Publicerat 06 mar, 2017
Tillgängligt till Tills vidare

Colin B. Bailey

Colin B. Bailey: Bouchers Venus triumf
06 mar, 2017

Rosalind Savill

Rosalind Savill: Samlandet av Sèvresporslin under 1700-talet
06 mar, 2017

Magnus Olausson

Magnus Olausson: Formad av ideal - Carl Gustaf Tessin som konstsamlare i 1740-talets Paris
06 mar, 2017

Charlotte Guichard

Charlotte Guichard: Förändringar under 1730-talet: Konstmarknader och smak i upplysningstidens Paris.
06 mar, 2017

Xavier Salmon

Xavier Salmon: Carl Gustaf Tessin - En svensk i 1700-talets Paris.
06 mar, 2017