TV > Seeing is Believing – Hilma af Klints betydelse idag > Del 3 av 5 – Bildvärldar och andevärldar

Seeing is Believing - Hilma af Klints betydelse idag

Del 3 av 5 – Bildvärldar och andevärldar

Briony Fer, professor i konsthistoria, University College London. Hilma af Klint: Image-worlds and Spirit-worlds. Från ett seminarium på Goetheinstitutet i London den 9 maj 2016.

Seeing is Believing var ett konsthistoriskt seminarium som ägde rum på Goetheinstitutet i London med syfte att öka förståelsen för Hilma af Klints visionära konstnärskap och det avtryck som hon haft i vår egen tid, över hundra år efter det att verken skapades. På vilket sätt har af Klints målningar vidgat konsthistorien och skildringen av den abstrakta konstens början?

Del 3 av 5 – Bildvärldar och andevärldar

Seeing is Believing - Hilma af Klints betydelse idag

Briony Fer, professor i konsthistoria, University College London. Hilma af Klint: Image-worlds and Spirit-worlds. Från ett seminarium på Goetheinstitutet i London den 9 maj 2016.

Seeing is Believing var ett konsthistoriskt seminarium som ägde rum på Goetheinstitutet i London med syfte att öka förståelsen för Hilma af Klints visionära konstnärskap och det avtryck som hon haft i vår egen tid, över hundra år efter det att verken skapades. På vilket sätt har af Klints målningar vidgat konsthistorien och skildringen av den abstrakta konstens början?

Publicerat 07 jun, 2016
Tillgängligt till Tills vidare
Produktionsår
2016

Del 5 av 5 – Paneldiskussion om Hilma af Klint

Moderator: Daniel Birnbaum. Medverkande: Hans Ulrich Obrist, Professor David Lomas, Professor Briony Fer, Professor Branden W. Joseph. Från ett seminarium på Goetheinstitutet i London den 9 maj 2016.
13 jun, 2016

Del 4 av 5 – Abstrakt konst och af Klint

Branden W. Joseph, professor i konsthistoria, Columbia University. Abstract painting and af Klint. Från ett seminarium på Goetheinstitutet i London den 9 maj 2016.
13 jun, 2016

Del 1 av 5 – Introduktion

Konstkurator Hans-Ulrich Obrist från Serpentine Galleries ger en introduktion till utställningen "Painting the Unseen". Från ett seminarium på Goetheinstitutet i London den 9 maj 2016.
07 jun, 2016

Del 2 av 5 – Botaniska rötter

David Lomas, professor i konsthistoria, University of Manchester: The Botanical Roots of af Klint’s Abstraction. Från ett seminarium på Goetheinstitutet i London den 9 maj 2016.
07 jun, 2016