TV > Singapore – Framtidsstaden

Singapore – Framtidsstaden

Likt ingen annan stad i världen är Singapore en urban experimentverkstad. Så som Singapore utvecklas kommer troligen också andra megastäder att se ut i slutet av detta århundrade.

Originaltitel: Futuropolis.

Produktion: Ampersand 2018.

Singapore – Framtidsstaden

Likt ingen annan stad i världen är Singapore en urban experimentverkstad. Så som Singapore utvecklas kommer troligen också andra megastäder att se ut i slutet av detta århundrade.

Originaltitel: Futuropolis.

Produktion: Ampersand 2018.

Publicerat 03 feb, 2020

Del 2 av 2

Del 2 av 2. Runt år 2065 kan Singapore ha förändrats dramatiskt. Att leva i samhällen flytande på havet kan då vara vardagsmat. För att överleva måste Singapore odla enorma mängder grödor och utveckla egen energi.
10 feb, 2020