TV > Stora fackbokspriset > Prisutdelning från Grand Hotel

Stora fackbokspriset 2014

Prisutdelning från Grand Hotel

Stora fackbokspriset 2014 tilldelas Susann Silfverstolpe för hennes roll som huvudförfattare och projektledare för "Silvergåvor från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet". Hennes bok belyser en tid då Sverige och Ryssland möttes som två uppåtsträvande makter i Östersjöområdet. Docent Peter Luthersson intervjuar Susann Silfverstolpe i samband med prisutdelningen.

Stora Fackbokspriset på 125 000 kronor är Sveriges största fackbokspris. Det delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Stora Fackbokspriset belönar böcker som tillhör och stärker bildningen. Det riktar uppmärksamhet på kvalificerad facklitteratur, sådan som tillför ny kunskap, ger nya perspektiv på befintlig kunskap eller gör gammal kunskap tillgänglig.

Prisutdelning från Grand Hotel

Stora fackbokspriset 2014

Stora fackbokspriset 2014 tilldelas Susann Silfverstolpe för hennes roll som huvudförfattare och projektledare för "Silvergåvor från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet". Hennes bok belyser en tid då Sverige och Ryssland möttes som två uppåtsträvande makter i Östersjöområdet. Docent Peter Luthersson intervjuar Susann Silfverstolpe i samband med prisutdelningen.

Stora Fackbokspriset på 125 000 kronor är Sveriges största fackbokspris. Det delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Stora Fackbokspriset belönar böcker som tillhör och stärker bildningen. Det riktar uppmärksamhet på kvalificerad facklitteratur, sådan som tillför ny kunskap, ger nya perspektiv på befintlig kunskap eller gör gammal kunskap tillgänglig.

Publicerat 03 dec, 2014
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Henrik Meinander tilldelas Stora fackbokspriset

Stora Fackbokspriset 2017 tilldelas Henrik Meinander för boken Gustaf Mannerheim – aristokrat i vadmal. Juryns motivering: Detta är en avmytologiserande, men samtidigt respektfull biografi. Bilden av Mannerheim förändras. Finlands skapare tonar bort och det bolsjevikiska Rysslands fiende nummer ett tonar fram. Efter prisutdelningen intervjuas Henrik Meinander av Peter Luthersson.
04 dec, 2017

Max Engman tilldelas Stora fackbokspriset

Årets pris tilldelas Max Engman för hans bok Språkfrågan: Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922. Juryns motivering lyder: En detaljrik och fängslande historik över hur Finland lösgjordes ur svenska riket och under rysk överhöghet tillskansade sig en identitet som efter ett drygt århundrade kunde resultera i fullvärdigt nationsblivande. Engman är uppmärksam på skeendets motsägelsefullhet och komplexitet och tecknar därmed en lärorik bild av historien sådan den är.
Intervju 13 dec, 2016

Prisutdelning

Årets pristagare är Fredric Bedoire för boken Den svenska arkitekturens historia, Del 1 1000-1800, Del 2 1800-2000. Juryns motivering lyder: För ett lärt pionjärarbete, en Sveriges historia genom dess byggnader, rikt illustrerad och skriven med lätt hand.
Kultur 02 dec, 2015