Svensk skola - elit eller medelmåtta?

Del 3 – Framtiden

Talare: Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef, TCO, Nils Karlson, docent, VD Ratio, Hans Albin Larsson, professor i historia, Högskolan för lärande och kommunikation.

Hur ska Sverige kunna konkurrera på världsmarknaden i framtiden? I takt med globaliseringen har utbildningssystem blivit mer jämförbara. Världskonkurrensen gör allt till en enda stor idoltävling och all form av medelmåttighet tenderar att raderas ut. Vi jämförs numera med dem som är bäst i världen. Nyligen rankades Europas bästa universitet. KTH placerade sig bäst, på en trettonde plats. Hur ska Sverige kunna hävda sig och vad krävs för att åstadkomma världens bästa utbildningssystem? Hur ska Sverige ta sig in i världseliten på utbildningsområdet?

Del 3 – Framtiden

Svensk skola - elit eller medelmåtta?

Talare: Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef, TCO, Nils Karlson, docent, VD Ratio, Hans Albin Larsson, professor i historia, Högskolan för lärande och kommunikation.

Hur ska Sverige kunna konkurrera på världsmarknaden i framtiden? I takt med globaliseringen har utbildningssystem blivit mer jämförbara. Världskonkurrensen gör allt till en enda stor idoltävling och all form av medelmåttighet tenderar att raderas ut. Vi jämförs numera med dem som är bäst i världen. Nyligen rankades Europas bästa universitet. KTH placerade sig bäst, på en trettonde plats. Hur ska Sverige kunna hävda sig och vad krävs för att åstadkomma världens bästa utbildningssystem? Hur ska Sverige ta sig in i världseliten på utbildningsområdet?

Publicerat 22 okt, 2012
Tillgängligt till Tills vidare

Del 2 – Grundskolan och den högre utbildningen

Talare: Inger Enkvist, professor, Lunds universitet, Metta Fjelkner, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, samt Dan Johansson, ordförande för Lärarförbundet i Finland.
22 okt, 2012

Del 1 – Nutiden

Talare: Thorsten Nybom, professor, vice rektor Örebro universitet, Jan Björklund, utbildningsminister, Tobias Krantz, chef för Utbildning, Forskning & Innovation vid Svenskt Näringsliv samt Kjell A Nordström, Dr., forskare, författare och rådgivare.
22 okt, 2012