Svenskarna och det heliga landet

Del 4: Lars Wollin

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. Lars Wollin talar om Svenskarna och deras heliga skrift.
Detta är en del av ett kultur- och religionshistoriskt seminarium, om svenskarnas relation till det Heliga landet, från vikingatiden fram till 1900-talet.

Korsfarare, pilgrimer, handelsresande, diplomater, vetenskapsmän, upptäcktsresande och författare med anknytning till Palestina/Israel presenteras. Hur har svenskens syn på sig själv som kristen formats och förändrats genom århundradena? Hur gick det till när vi bytte religion? Hur avgörande var den svenska bibelöversättningen 1526? Hur kommer det sig att så många av våra 1900-talsförfattare, ofta uttalade ateister, med värme använder sig av Bibelns bildspråk?

Moderator: PJ Anders Linder.

Del 4: Lars Wollin

Svenskarna och det heliga landet

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. Lars Wollin talar om Svenskarna och deras heliga skrift.
Detta är en del av ett kultur- och religionshistoriskt seminarium, om svenskarnas relation till det Heliga landet, från vikingatiden fram till 1900-talet.

Korsfarare, pilgrimer, handelsresande, diplomater, vetenskapsmän, upptäcktsresande och författare med anknytning till Palestina/Israel presenteras. Hur har svenskens syn på sig själv som kristen formats och förändrats genom århundradena? Hur gick det till när vi bytte religion? Hur avgörande var den svenska bibelöversättningen 1526? Hur kommer det sig att så många av våra 1900-talsförfattare, ofta uttalade ateister, med värme använder sig av Bibelns bildspråk?

Moderator: PJ Anders Linder.

Publicerat 06 apr, 2020
Tillgängligt till Tills vidare

Del 13: Nathan Shachar

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. Nathan Shachar talar om Jerusalem, Fredrik Böök och sionismen i Sverige.
06 apr, 2020

Del 12: Axel Odelberg

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. Axel Odelberg talar om Upptäckare upptäcker Jerusalem.
06 apr, 2020

Del 11: Karin Roxman

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. Karin Roxman talar om Biskop von Schéele och svenska Jerusalemsföreningen.
06 apr, 2020

Del 10: Jesper Svartvik

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. Jesper Svartvik talar om Svenska teologiska institutets tillkomst och historia.
06 apr, 2020

Del 9: David Thurfjell

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. David Thurfjell talar om Det Heliga landet för världens mest sekulariserade.
06 apr, 2020

Del 8: Mia Gröndahl

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. Mia Gröndahl talar om Hol Lars Larsson – Kameran gav bondpojken från Nås ett nytt liv i Palestina.
06 apr, 2020

Del 7: Anna Nordlund

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. Anna Nordlund talar om Fiktion och verklighet i Selma Lagerlöfs Jerusalem.
06 apr, 2020

Del 6: Carina Burman

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. Carina Burman talar om ”Jag, liten pilgrim på jorden.” Fredrika Bremers Palestinaresa.
06 apr, 2020

Del 5: Åsa Karlsson

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. Åsa Karlsson talar om ”Spåren efter Guds fötter” – Karoliner på resa i det Heliga landet.
06 apr, 2020

Del 3: Roger Andersson

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. Roger Andersson talar om Heliga Birgittas pilgrimsresa till det Heliga landet.
06 apr, 2020

Del 2: Kurt Villads Jensen

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. Kurt Villads Jensen talar om Svenskar i Heliga landet på medeltiden.
06 apr, 2020

Del 1: Nathan Shachar

Seminarium från American Colony Hotel i Jerusalem 17-18 februari 2020. Nathan Shachar talar om Andliga grannländer – Sverige och Palestina.
06 apr, 2020