TV > Sverige och Finland – ett nytt säkerhetsläge?

Sverige och Finland – ett nytt säkerhetsläge?

Ett seminarium om Sveriges och Finlands nationella säkerhet i en snabbt föränderlig geopolitisk miljö. Hur har säkerhetsläget förändrats? Vad kan vi vinna på ett avtal om svensk-finskt partnerskap? Är medlemskap i Nato ett alternativ? Från ett seminarium på Hotel Kämp i Helsingfors den 22 januari 2016.

Originaltitel: Partners with a Mutual Interest? – Sweden and Finland in a New Security Environment.

Sverige och Finland – ett nytt säkerhetsläge?

Ett seminarium om Sveriges och Finlands nationella säkerhet i en snabbt föränderlig geopolitisk miljö. Hur har säkerhetsläget förändrats? Vad kan vi vinna på ett avtal om svensk-finskt partnerskap? Är medlemskap i Nato ett alternativ? Från ett seminarium på Hotel Kämp i Helsingfors den 22 januari 2016.

Originaltitel: Partners with a Mutual Interest? – Sweden and Finland in a New Security Environment.

Publicerat 16 feb, 2016

Del 3 av 3: Praktiska aspekter på försvars- och säkerhetssamarbete

Del 3 av 3. Talare: Risto Kolstela - Finlands totalförsvarskoncept, Bo Stennabb - Symbiotiskt eller symboliskt försvarssamarbete mellan Sverige och Finland?, Mike Winnerstig - Säkerhetspolitiska konsekvenser av ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland. Moderator: Ulf Wickbom.
16 feb, 2016

Del 2 av 3: Politiken bakom bi- och multilateralt samarbete

Del 2 av 3. Talare: Heidi Hautala - Samarbete mellan Sverige och Finland i en europeisk kontext, Tomas Bertelman - Ett gemensamt öde eller gemensam mångfald? Frågor om gemensamma intressen mellan Sverige och Finland, Helena Partanen - Samarbetets policy och politik. Moderator: Ulf Wickbom.
16 feb, 2016

Del 1 av 3: Historiska svensk-finska relationer

Del 1 av 3. Talare: Alpo Rusi - Sveriges och Finlands säkerhetsdilemman efter kalla kriget, Anneli Portman - En jämförelse mellan svensk och finsk politisk retorik, Martin Hårdstedt - Geopolitiska perspektiv på svensk och finsk utrikespolitik och försvarsplanering. Moderator: Ulf Wickbom.
16 feb, 2016