TV > The Double Self in Religious Experience > Religious Experience and the Unification of the Previously Divided Self

The Double Self in Religious Experience

Religious Experience and the Unification of the Previously Divided Self

Pehr Granqvist talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 9 november 2023.

Idén om att människan har en dubbel själ, dels gudomlig och dels jordisk, har mycket gamla rötter och kan hittas i ett stort antal antika kulturer och samhällen. Jagets dualitet har länge studerats av socialantropologer. Fenomen som extas, trance och utomkroppsliga tillstånd har observerats och analyserats. Hur kan vi förstå dessa upplevelser? Vad har de betydelse för vår förståelse av människans förhållande till den eviga och den sekulära världen? Kan de förklaras psykologiskt?

Religious Experience and the Unification of the Previously Divided Self

The Double Self in Religious Experience

Pehr Granqvist talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 9 november 2023.

Idén om att människan har en dubbel själ, dels gudomlig och dels jordisk, har mycket gamla rötter och kan hittas i ett stort antal antika kulturer och samhällen. Jagets dualitet har länge studerats av socialantropologer. Fenomen som extas, trance och utomkroppsliga tillstånd har observerats och analyserats. Hur kan vi förstå dessa upplevelser? Vad har de betydelse för vår förståelse av människans förhållande till den eviga och den sekulära världen? Kan de förklaras psykologiskt?

Publicerat 09 jan, 2024
Tillgängligt till Tills vidare

Tulpamancy: Conjuring Double Souls On-line

David Thurfjell talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 9 november 2023.
Religion 09 jan, 2024

An Exploration of the Higher Soul in Later Platonism

Gregory Shaw talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 9 november 2023.
Religion 02 jan, 2024

Is Duality Inherent in the Soul or Does It Arise from Relations?

Piers Vitebsky talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 9 november 2023.
Religion 02 jan, 2024

On Demons and Doubles

Charles Stang talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 9 november 2023.
Religion 19 dec, 2023