TV > The Future of Aging > Del 3 av 3: Framtidens åldrande

The Future of Aging

Del 3 av 3: Framtidens åldrande

Del 3 av 3. Talare: Nicklas Berild Lundblad - Law, Technology and Time, Peter Elmlund - The Geography of Age, Susanne Ackum - The Economy of Age. Moderator: Maria Rankka.

Finns det ekonomiska möjligheter med ett åldrande samhälle utöver de utmaningar som vi redan har hört så mycket om? Behöver vi värdera ålder och erfarenhet annorlunda i en tid där fler människor lever längre? Och är det möjligt för oss som individer att göra val som leder till ett längre liv?

Om detta och mycket annat handlar detta seminarium som ägde rum på Engelsbergs bruk den 3 april 2019.

Del 3 av 3: Framtidens åldrande

The Future of Aging

Del 3 av 3. Talare: Nicklas Berild Lundblad - Law, Technology and Time, Peter Elmlund - The Geography of Age, Susanne Ackum - The Economy of Age. Moderator: Maria Rankka.

Finns det ekonomiska möjligheter med ett åldrande samhälle utöver de utmaningar som vi redan har hört så mycket om? Behöver vi värdera ålder och erfarenhet annorlunda i en tid där fler människor lever längre? Och är det möjligt för oss som individer att göra val som leder till ett längre liv?

Om detta och mycket annat handlar detta seminarium som ägde rum på Engelsbergs bruk den 3 april 2019.

Publicerat 15 apr, 2019
Tillgängligt till Tills vidare

Del 2 av 3: Attityder gentemot åldrande

Del 2 av 3. Talare: Ingmar Skoog - Is Seventy the New Twenty?, Barbro Westerholm - Beyond Ageism. Moderator: Maria Rankka.
15 apr, 2019

Del 1 av 3: Nya idéer inom medicin

Del 1 av 3. Talare: Ole Petter Ottersen - Successful Aging, Diana Noland - Survival or Wellness Longevity: Is there a Choice?, Kerstin Brismar - Future Consequenses of Current Lifestyles. Moderator: Maria Rankka.
15 apr, 2019