TV > Tyngdlagen gäller

Tyngdlagen gäller

Professor Jim Al-Khalili utforskar gravitationens fysik med hjälp av experiment, studiebesök och intervjuer.

Originaltitel: THE AMAZING WORLD OF GRAVITY.
Produktion: Furnace Limited 2017.

Tyngdlagen gäller

Professor Jim Al-Khalili utforskar gravitationens fysik med hjälp av experiment, studiebesök och intervjuer.

Originaltitel: THE AMAZING WORLD OF GRAVITY.
Produktion: Furnace Limited 2017.

Publicerat 05 sep, 2023