TV > Uppdrag K

Uppdrag K

Med rätt att ifrågasätta

Uppdrag K är en serie dokumentärer om kultur som tar ett djupare grepp och går till botten med olika aspekter i svenskt kulturliv.

Infallsvinkeln skiljer sig genomgående från det perspektiv som brukar prägla svensk kulturrapportering i stort. Uppdrag K är något så ovanligt som ett svenskt tv-program som applicerar den undersökande journalismens grepp på frågor som rör kulturlivet i mycket vid bemärkelse.

Här undersöks den nutida bildkonstens produktionsvillkor och cirkulationssystem; här kritiseras tendenser och kunskapssyn i skolans utveckling under de senaste decennierna; här diskuteras kungahusets förebildliga och produktiva roll i svenskt kulturliv; och här funderas över vilka pjäser som spelas och varför de spelas som de gör på Dramaten och andra teaterinstitutioner.

Programledare är Johan Lundberg, chefredaktör Axess magasin och docent i litteraturvetenskap.

Uppdrag K

Med rätt att ifrågasätta

Uppdrag K är en serie dokumentärer om kultur som tar ett djupare grepp och går till botten med olika aspekter i svenskt kulturliv.

Infallsvinkeln skiljer sig genomgående från det perspektiv som brukar prägla svensk kulturrapportering i stort. Uppdrag K är något så ovanligt som ett svenskt tv-program som applicerar den undersökande journalismens grepp på frågor som rör kulturlivet i mycket vid bemärkelse.

Här undersöks den nutida bildkonstens produktionsvillkor och cirkulationssystem; här kritiseras tendenser och kunskapssyn i skolans utveckling under de senaste decennierna; här diskuteras kungahusets förebildliga och produktiva roll i svenskt kulturliv; och här funderas över vilka pjäser som spelas och varför de spelas som de gör på Dramaten och andra teaterinstitutioner.

Programledare är Johan Lundberg, chefredaktör Axess magasin och docent i litteraturvetenskap.

Publicerat 04 mar, 2009