TV > Världens museer > Patricia Falguières

Världens museer

Patricia Falguières

Patricia Falguières är professor i konsthistoria vid EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) i Paris med särskild inriktning på museets tidiga historia i Europa och renässansens konstsyn. Professor Falguières har studerat hur man under 1500-talet började kategorisera och katalogisera kunskap, bland annat genom encyklopedier, samlingar och kuriosakabinett. Här samtalar hon med Louise Belfrage om museets historiska och idéhistoriska rötter.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.

Patricia Falguières

Världens museer

Patricia Falguières är professor i konsthistoria vid EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) i Paris med särskild inriktning på museets tidiga historia i Europa och renässansens konstsyn. Professor Falguières har studerat hur man under 1500-talet började kategorisera och katalogisera kunskap, bland annat genom encyklopedier, samlingar och kuriosakabinett. Här samtalar hon med Louise Belfrage om museets historiska och idéhistoriska rötter.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.

Publicerat 06 okt, 2015
Tillgängligt till Tills vidare

Naman P Ahuja

Naman P. Ahuja är professor i indisk konst och arkitektur vid Jawaharlal Nehru-universitet i New Delhi. Han kurerade den unika utställningen The Body in Indian Art som visades i Bryssel och New Delhi 2013. Här samtalar han med Svante Helmbaek Tirén om indisk konsthistoria samt de utmaningar som museerna där står inför i Indien idag.
06 okt, 2015

Jasper Sharp

Den brittiske konsthistorikern Jasper Sharp arbetar för närvarande som curator för modern och samtida konst på Kunsthistorisches Museum i Wien, ett av världens främsta museer. Han ansvarade för Österrikes paviljong i Venedig 2013 och har gjort ett stort antal andra utställning, bland annat Lucian Freuds på Kunsthistorisches 2014. Här samtalar han med Svante Helmbaek Tirén om museets utmaningar i dagens samhälle.
06 okt, 2015

Bruce J Altshuler

Professor Bruce J. Altshuler leder programmet för museistudier på New York University. Han är en världsledande auktoritet på utställningshistoria och har skrivit flera viktiga verk om hur utställningar har förändrat vår syn på konsten och objekten. Här samtalar han med chefen för Moderna Museet, Daniel Birnbaum om museiutställningens utveckling.
06 okt, 2015