TV > Veckans bok – 2017 > Larmrapporten. Att skilja vetenskap från trams

Veckans bok - 2017

Larmrapporten. Att skilja vetenskap från trams

Emma Frans är doktor i medicinsk epidemiologi och välkänd skribent inriktad på vetenskapens roll i samhällsdebatten. I "Larmrapporten. Att skilja vetenskap från trams" skärskådar hon den vanliga trenden att överdriva och skruva till vetenskapliga rön på ett sådant sätt att de blir säljande nyheter. Boken har formen av en guide till hur man som läsare ska förhålla sig till användningen av vetenskap i den offentliga debatten.

Inspelat under bokmässan i Göteborg september 2017.

Larmrapporten. Att skilja vetenskap från trams

Veckans bok - 2017

Emma Frans är doktor i medicinsk epidemiologi och välkänd skribent inriktad på vetenskapens roll i samhällsdebatten. I "Larmrapporten. Att skilja vetenskap från trams" skärskådar hon den vanliga trenden att överdriva och skruva till vetenskapliga rön på ett sådant sätt att de blir säljande nyheter. Boken har formen av en guide till hur man som läsare ska förhålla sig till användningen av vetenskap i den offentliga debatten.

Inspelat under bokmässan i Göteborg september 2017.

Publicerat 21 nov, 2017
Tillgängligt till Tills vidare

Vi och dom. Om Ryssland som idé

Bengt Jangfeldt är författare och välkänd rysslandskännare som under flera decennier beskrivit, tolkat och förklarat Ryssland för en svensk publik. I boken "Vi och dom: Bengt Jangfeldt om Ryssland som idé" beskriver han den ryska självuppfattningen. Han tar avstamp i 1600-talet och förklarar hur relationen till väst och modernisering alltid varit underställt en pendelrörelse, bitvis närmande till väst för att sedan slå ifrån och isolera sig.
22 jan, 2018

Grekisk Eros. Kärlek och sexualitet i det antika Grekland

Eva Carin Gerö gör en kartläggning av det Grekiska Eros och försöker svara på frågan vad det var som var specifikt med det grekiska sexuella kynnet. Hon lyfter fram synen på kvinnan men framför allt kärleken till män och mellan män, och åtrån efter framför allt unga pojkar.
15 jan, 2018

Sverige ser inte ut som du tror

Helena Jonsson är bonde i Småland och tidigare förbundsordförande i LRF. I "Sverige ser inte ut som du tror" beskriver hon landsbygdens betydelse för det svenska samhället. Hon varnar för en växande klyfta mellan stad och land och att majoriteten, som bor i städer, allt oftare betraktar landsbygden som en sorts museum där allt ska bevaras och inget får förändras. Men sådan politisk detaljstyrning gör livet på landsbygden omöjligt. Helena Jonsson samtalar med PJ Anders Linder.
27 dec, 2017

Vi som var så lyckliga

Peter Kadhammar är journalist och författare. Under tidigt 1990-tal lyckades Kadhammar intervjua ett antal personer ur den albanska kommunistaristokratin. Detta material har han nu samlat i boken "Vi som var så lyckliga: Liv och död i en kommunistisk diktatur". I boken får läsaren möta de tidigare regimtopparna.
22 dec, 2017

Sprickor i järnridån. Svensk underrättelsetjänst 1944-1992

Wilhelm Agrells bok ”Sprickor i Järnridån”är en intressant analys av svensk underrättelsetjänst från tiden för andra världskrigets utbrott tills år 1989. Varken Sverige eller andra länder hade någon utbyggd underrättelsetjänst och vi var oförberedda på kriget trots det som pågick i omvärlden. Alltså ungefär som idag.
19 dec, 2017

Kvinna i avantgardet

Sigrid Hjertén stiger fram som en nydanande, utforskande modernist i Görel Cavalli-Björkmans biografi. Det är befriande. Många har tidigare skrivit om hennes konstnärskap, men i skymundan av hennes äktenskap med Isaac Grünewald.
11 dec, 2017

Hela Stockholms Isaak Hirsch

Anders Johnson har skrivit och medverkat i över 100 böcker, nu senast ”Hela Stockholms Isaak Hirsch” där vi får historien om Stockholms omvandling – från fattigdom och osanitära förhållanden till något som började likna en modern storstad. Byggherren, entreprenören och donatorn Isaak Hirsch var en viktig del i denna uppbyggnad och var både välkänd och ofta förekommande i tidningarnas skämtpress. Anders Johnson samtalar med Katarina O’Nils Franke om mannen bakom Oscarsteatern och Strandvägen.
04 dec, 2017

Gränser

Torbjörn Elensky är författare och skribent. I "Gränser" beskriver han relationen mellan landsgränserna och det mänskliga psyket. Han borrar sig ned i frågan om vad en gräns innebär, varför den överhuvudtaget existerar och dess skiftande roll genom mänsklighetens historia. För Elensky är det inte bara en fråga om gränsposteringar och passkontroller, gränserna spelar en stor roll för människor på ett nästintill andligt plan.
27 nov, 2017

Brandvakten

Sven Olov Karlsson analyserar den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 i boken Brandvakten. Värden för över en miljard försvann i branden och vi får följa människors kamp mot lågorna. Sven Olof Karlsson lyfter också fram allt från miljöförändringars påverkan på klimatet, till stora besparingar inom räddningstjänsten.
20 nov, 2017

Biskop Lewi Pethrus

Joel Halldorf skriver om Lewi Pethrus och Pingströrelsen och tecknar ett porträtt av en folkrörelsemänniska som bygger ett kristet imperium jämförbart med Per Albins Folkhemsbygge. Levi Petrus var en missionär som predikade kärleken i allt utom synden. Joel Halldorf intervjuades av Lotta Gröning under bokmässan i Göteborg 2017.
13 nov, 2017

Kalle Anka på kräftskiva. Berättelser från landet utan kultur

Del 5 av 17. Adan Cwejman intervjuar Dan Korn, folklivsforskare, författare och rabbin. I boken "Kalle Anka på kräftskiva" tar han upp fenomenet med förnekelsen av den svenska kulturen. Ett, får vi veta, ytterst svenskt fenomen med en lång historia. För många svenskar har svensk kultur, enligt Korn, varit svårgreppbar, skamfull eller helt frånvarande.
31 okt, 2017

Jag har ingen vilja till makt. Biografi över Tage Erlander

Dick Harrisson har skrivit en biografin om Tage Erlander. Han var statsministern som alltid fick slåss från underläge, men det passade Tage Erlander och blev han styrka. Harrisson har upptäckt en ny sida av Tage Erlander och det är hans enorma kontaktnät och skicklighet i utrikespolitiken. Inte minst hans frispråkighet i sina dagböcker.
29 okt, 2017

Ett jävla solsken. En biografi om Ester Blenda Nordström

Fatima Bremmer har i sin bok ”Ett jävla solsken” skrivit om en av Sveriges första undersökande reportrar Ester Blenda Nordström. Bara 23 år gammal tog hon på sig pigkläder och började jobba hos en bonde för att få en inblick i pigornas vardag. När artiklarna publicerades blev hon kändis. Ester Blenda Nordström tog sig rätten att ha männens frihet: Hon rökte pipa och körde motorcykel och kastade sig ut på det ena äventyret efter det andra. Hon blev en levande legend.
23 okt, 2017

Hjalmar Söderberg. Lusten och ensamheten

Del 2 av 17. Jesper Högström är författare och journalist. Han tecknar bilden av författaren och människan Hjalmar Söderberg i biografin ”Lusten och ensamheten”. Med en humoristisk och studentikos start tar vi oss hela vägen genom författarprofilens liv; ett liv kantat av kärleksbekymmer, skrivande, tvivel och ett tidigt åldrande. Jesper Högström samtalar med Katarina O’Nils Franke om en av våra mest älskade svenska författare.
09 okt, 2017

Hans Järta. En biografi

Del 1 av 17. Gunnar Petri har varit statssekreterare, vid i Stim och preses i Kungl. Musikaliska Akademien. Han disputerade i rättshistoria 2008. I boken om Hans Järta tecknar han ett porträtt av en energisk och bildad man, som spelade en konstruktiv nyckelroll i ett kritiskt skede av svensk historia.
09 okt, 2017