TV > Veckans bok – 2020

Veckans bok – 2020

Adam Cwejman, Lotta Gröning, PJ Anders Linder, Catta Neuding, Katarina O'Nils Franke och Erik Thyselius intervjuar aktuella fackboksförfattare. Alla intervjuer sänds textade och kan även ses fritt på Axess Play.

Inspelat i Nordstjernanhuset i Stockholm, november 2020.

Veckans bok – 2020

Adam Cwejman, Lotta Gröning, PJ Anders Linder, Catta Neuding, Katarina O'Nils Franke och Erik Thyselius intervjuar aktuella fackboksförfattare. Alla intervjuer sänds textade och kan även ses fritt på Axess Play.

Inspelat i Nordstjernanhuset i Stockholm, november 2020.

Publicerat 17 nov, 2020

Granskogsfolk

David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap. I sin nya bok "Granskogsfolk: Hur naturen blev svenskarnas religion" ger sig Thurfjell i kast med svenskarnas kärlek till skogen. Vad Thurfjell finner är att skogen under sekulariseringen och urbaniseringens tidevarv har blivit en plats för svenskens privatreligiositet. Denna nya roll för skogen har kopplingar både till det asatroende och kristna Sverige men präglas samtidigt av vår samtids individualistiska världsåskådning.
Litteratur 17 jan, 2021

Anna Whitlock

Anders Johnson har skrivit en biografi om den kraftfulla och modiga Anna Whitlock. Åttiotalsradikalismens människor var hennes sociala liv! Deras udd var riktad mot konservativa bastioner som kungahuset, riksdagen, regeringen, ämbetsverken, universiteten, de kungliga akademierna och – inte minst – mot Svenska kyrkan.
Litteratur 10 jan, 2021

Fröjdelekar

Annika Sandén är historiker och författare. Hennes senaste bok är "Fröjdlekar: Glädje, lust, och nöjen under svensk stormaktstid". I likhet med hennes föregående böcker specialiserar hon sig på människans liv och öde bortom kungalängderna och de stora fälttågen. Vad gjorde ungdomar i Sverige på 1600-talet? Sandén beskriver deras lekar, seder och trender.
Litteratur 03 jan, 2021

Sarajevo

Jasenko Selimović är regissör, tidigare chef på Göteborgs stadsteater och har representerat Liberalerna i Europaparlamentet. Han har skrivit om sina upplevelser i krigets Sarajevo. Hans personliga skildring av krigets vardag och flykten därifrån är en drabbande läsning. Hur kunde grannar som levt sida vid sida plötsligt vända sig mot varandra? Jasenko Selimović intervjuas av Katarina O'Nils Franke.
Litteratur 27 dec, 2020

Jag anklagar

Kim Salomon är professor emeritus i historia vid Lunds universitet. I boken ”Jag anklagar” berättar han de intellektuellas historia. Han undersöker vad självständiga tänkare har betytt för utvecklingen av våra västliga samhällen. Och ställer samtidigt frågan hur självständiga de intellektuella egentligen har varit. Deras led har rymt sanningssägare och motkrafter till makten men också opportunister och ideologer, som ställt sig i förtryckares tjänst.
Litteratur 14 dec, 2020

Familjen

Johanna Bäckström Lerneby är journalist och författare med bakgrund på bland annat Göteborgs-Posten och Sveriges Television. I reportageboken "Familjen" skildrar hon "Angeredsfamiljen" som hållit ett hårt grepp om sitt lokalsamhälle. Utpressning, hot och våld hör till det normala. Men på senare år har samhället börjat göra motstånd - en rad åtgärder från polisen och sociala myndigheter har gjort att familjen fått det allt svårare att agera ostört. Adam Cwejman intervjuar.
Litteratur 14 dec, 2020

Algoritmmakaren

Beslutsalgoritmer kan användas på en mängd olika sätt. Tommy Andersson är professor i nationalekonomi och har skrivit Algoritmmakaren. Den handlar om hur algoritmer kan hjälpa oss att fatta bättre beslut, rädda liv och finna vänskap på de mest oväntade ställen. Tommy Andersson samtalar med Catta Neuding.
Litteratur 24 jan, 2020