TV > von Otters Chaminade > Sånger av Cécile Chaminade

von Otters Chaminade

Sånger av Cécile Chaminade

I en inspelning från Musée d'Orsay i Paris 2005 framför den svenska mezzosopranen Anne Sofie von Otter och pianisten Bengt Forsberg en samling "lieder" av den franska kompositören Cécile Chaminade (1857-1944). Mellan styckena presenterar de båda artisterna musikstyckena.

Chaminade blev den första kvinnliga kompositören som tilldelades Hederslegionen. De flesta av hennes verk blev publicerade under hennes livstid, men under den andra halvan av 1900-talet föll de alltmer i glömska. Hennes concertino för flöjt är det kanske mest kända av hennes stycken som fortfarande frekvent uppförs.

TV-regi: François Goetghebeur.

Produktion: LGM/Musée d’Orsay/FR3/SVT/YLE 2005.

Originaltitel: Anne-Sophie von Otter – Chaminade.

Sånger av Cécile Chaminade

von Otters Chaminade

I en inspelning från Musée d'Orsay i Paris 2005 framför den svenska mezzosopranen Anne Sofie von Otter och pianisten Bengt Forsberg en samling "lieder" av den franska kompositören Cécile Chaminade (1857-1944). Mellan styckena presenterar de båda artisterna musikstyckena.

Chaminade blev den första kvinnliga kompositören som tilldelades Hederslegionen. De flesta av hennes verk blev publicerade under hennes livstid, men under den andra halvan av 1900-talet föll de alltmer i glömska. Hennes concertino för flöjt är det kanske mest kända av hennes stycken som fortfarande frekvent uppförs.

TV-regi: François Goetghebeur.

Produktion: LGM/Musée d’Orsay/FR3/SVT/YLE 2005.

Originaltitel: Anne-Sophie von Otter – Chaminade.

Publicerat 21 maj, 2012
Tillgängligt till Ej tillgängligt