En svensk MÖP tiger!

Under de senaste dagarna har det uppmärksammats att Riksenheten för säkerhetsmål har väckt åtal mot en svensk man, misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift av stor betydelse för Sveriges säkerhet. Det personen i fråga ska ha gjort är att dokumenterat, fotograferat och hämtat in uppgifter om skyddsobjekt på olika platser i Sverige. Det finns även misstanke om att han ska ha spridit en del av informationen.

För den som vittrar vädring om att mannen skulle vara en rysk spion, menar utredande myndighet att så inte ska vara fallet. Mannen, som är aktiv i en frivillig försvarsorganisation, tycks snarare bara vara MÖP (militärt överintresserad person) av den svårare graden.

Riksenheten för säkerhetsmål säger även att liknande fall utreds just nu och det är uppenbart att det krävs rättning i MÖP-leden. För visst är det svårt att tro att de som brinner för försvaret av Sverige skulle vilja skada landet genom att samla in och sprida skadlig information? Det handlar snarare om ett bristande konsekvenstänk och en iver att visa sina kunskaper om det svenska försvaret.

MÖP-Sverige/Svenska MÖP:ar måste ta detta på allvar och städa upp i sina egna led. Följer man grupper och forum på nätet för de som är intresserade av militärt och civilt försvar, finns mycket information som kanske inte borde delas. Det är trots allt så att de små pusselbitarna kan bidra till en större kartläggning.

Att vara MÖP är inget fel, men när oaktsamheten tar över förvandlas MÖPen till en MOP (militärt oaktsam person), till men för rikets säkerhet.

Läs vidare