Taiwan – Asiens Ukraina

Foto: Dreamstime

Vi alla såg det komma. Det är orden som rimligtvis bör yttras från världens politiker i händelse av att Kina invaderar Taiwan. I skenet av den ryska invasionen av Ukraina finns en rad viktiga lärdomar att dra. Den främsta är att totalitära krigsherrar oftast menar allvar med sina hotelser.

Under försommaren gav tankesmedjan Frivärld ut en rapport om Ukraina och en framtida hantering av Taiwan. Rapportförfattaren är journalisten Jojje Olsson som själv är bosatt i Taiwan. Olsson lyfter en rad intressanta och tänkvärda exempel om vilka slutsatser omvärlden bör dra utifrån kriget i Ukraina.

  1. Att man förbereder sig för det värsta. Om Ukraina hade haft mer vapen och en starkare militär på plats från första början hade läget kunnat se bättre ut än idag. Detsamma gäller Taiwan. Förvisso har landet en modernare armé än Ukraina, men att det krävs mer för att stoppa en framtida kinesisk armada står redan klart.
  2. Att vapen är en avgörande komponent för att säkra såväl Ukrainas som Taiwans suveränitet är centralt.  Därtill kommer den politiska och diplomatiska relationen till omvärlden. Europa har nu yrvaket återfunnit sin kärlek till Ukraina som vi senast såg under den orangea revolutionen. Tyvärr är känslorna inte lika starka för det taiwanesiska folket. Åtminstone inte ännu.

Det finns givetvis en kulturell och geografisk dimension bakom detta. Samtidigt borde känslorna till Taiwan stärkas av den växande skepsisen gentemot Kina. Exempelvis är svenskar bland de folk i världen som har mest Kinakritiska åsikter. En rimlig slutsats för såväl Sverige som EU bör vara att stärka de diplomatiska relationerna med Taiwan precis som man nu gjort med Ukraina. Som Jojje Olsson påtalar behöver även våra handelsförbindelser uppvärderas. Vår högteknologiska utveckling skulle omöjliggöras utan den halvledare som taiwanesiska företag producerar. Detta ligger i linje med EU:s ambition att göra sig fria från det handelsberoende vi idag har med Kina.

Det är detta beroende som bakbinder vår geopolitiska självhandlinmsfrihetstyre. På samma sätt som Vladimir Putin har hotat Europa med att stänga av gasen, kan Xi Jinping stoppa containertrafiken. Det krävs helt enkelt ett uppvaknande inom såväl politiken som näringslivet och den geopolitiska risken måste få en tydligare plats i den större kalkylen.

Att FN spelat ut sin roll för konflikten ger än mer anledning till att omvärlden bör ha direkta diplomatiska kontakter med Taipei. Inte nog med att Taiwan förvägrats medlemskap sedan de blev utkastade till förmån för Kommunistkina. Det land som utgör själva hotet sitter med veto i FN:s säkerhetsråd. Även på denna punkt kan dra paralleller till kriget mot Ukraina. Ryssland paralyserar FN genom sitt veto.

Det blev inget av med ”den eviga freden” den här gången heller. Rysslands krig demonstrerar på ett sorgligt sätt hur världen fungerar. Det är hög tid att Väst bygger sin utrikes- och säkerhetspolitik på denna insikt.

Läs vidare