Magasin > Bildstormare (Nummer 2, 2023)

Nummer

I det här numret

Bildstormare

Bildstormare

Innehåll

I bildstormarnas öga

Ikononoklasm är en central företeelse i vår tid. Den har en lång och destruktiv historia, skriver Torbjörn Elensky.

De rödas uppror

Under kulturrevolutionen bedrevs klappjakt på allt som kunde symbolisera Kinas historiska traditioner. För att bygga en ny, socialistisk värld måste den gamla förstöras.

Död och uppstånden

Central för tro och fromhet, förtalad under Sovjettiden och symbol för Putins auktoritära styre. Ikonens historiska betydelse har skiftat under århundradena.

Bildpragmatism

Spanjorerna lade under sig Sydamerika, men kristnades därmed inkans värld? Många menar att det istället var kristendomen som absorberades av de inföddas tro.

Men historien fortgår

Präglas västs historia och demokratisyn av traditioner, praxis och gradvisa reformer? Eller tolkas den som posthistorisk och utopisk där det förflutna förnekas?

Nästa: Kultur