VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 3 2014TEMA: I de tänkande maskinernas tid

Ladda hem som PDF plus

Tema

Att leva utan att verka

Hur blir samhället när allt sköts bättre och billigare av maskiner? Det är den stora utmaningen som varken ingenjörer eller humanister tar sig an.

Farväl till arbetslinjen

Digitaliseringen följs av strukturell arbetslöshet. Kommer medborgarlön att ge frihet åt världens löneslavar?

Framtiden intecknad

Ny teknik tenderar att ses som god. Men med en okritisk hållning riskerar vi att bortse från dess brister och tillkortakommanden.

Man väljer det man vill se

I det visionära tänkandet snävas framtiden in och det komplexa förenklas. Alternativen förpassas till periferin och vi får tunnelseende.

Nu börjar revolutionen

Det är lätt att irriteras över den storögda teknikentusiasmen. Men frågan är om det finns något annat förhållningssätt.

Tillbaka till framtiden

Morgondagens teknik kräver andra skattebaser och andra sätt att finansiera välfärden. Lyckligtvis ter sig detta inte alls omöjligt.

Vad händer med friheten?

Avancerad teknik kräver en globaliserad ekonomi och en centraliserad politisk beslutsprocess. Det lämnar lite utrymme för en lokalt förankrad demokrati med reellt inflytande.

Vilka är vi egentligen?

Den digitala teknikens utveckling ökar möjligheterna till ett bättre liv. Frågan är bara vilken människosyn som ligger bakom teknikoptimismen.

Ledare

Hot efter den stora sorglöshetens tid

Barockbyggnaderna i Fulda är väl värda en avstickare från motorvägen, men det var tyvärr varken slottet eller domen som satte den lilla staden i Hessen på världskartan. Där hamnade man på grund av The Fulda Gap: ett antal pass i det starkt kuperade landskapet endast en kort sträcka från gränsen mellan de två tyska staterna.

Samhälle

Den historiska revolutionen

De ukrainska folkresningarna har bidragit till ökad realism om demokratins möjligheter och begränsningar. Människor inser att de måste sätta sin lit till politiska lösningar.

Den italienska modellen

Från och med i år är inte Fiat längre italienskt. Men bilen är fortfarande en symbol för Italien och det italienska sättet att leva.

Reformtakten har avstannat

Estland uppmärksammas för sin åtstramningspolitik, politiska stabilitet och goda tillväxt. Men i Tallinn växer kritiken mot en reformtrött regering.

Trolöshetens ironier

I en tid där många tappat tro och övertygelse tyr vi oss till våra ikoner. Därför får reklamfilmerna med Zlatan och Bob Dylan ett sådant genomslag.

Vi måste prata om Mali

Mali är centrum för terrorism och militant islamism som hotar att destabilisera regionen. De svenska FN-soldater som väntas dit senare i år betraktas som fiender av islamisterna, vilket också kommer att innebära en ökad hotbild generellt.

Frizon

Afrikansk oljeboom

De stora oljefyndigheterna i Östafrika kommer att förvandla hela regionen. En ny historisk fas väntas. Frågan är om den blir till välsignelse eller förbannelse för befolkningen.

Medelklassens revolt

Allt fler indier har fått nog av ett ruttet politiskt system. Deras missnöje fångas nu upp av ett nytt parti som bryter mot den traditionella politikens villkor.

Opinion

Alla vill ha mig - med ensamrätt

De borgerliga partierna har spelat ut sin roll som organ för det demokratiska samtalet. De borde inrikta sig på gemensamt samarbete.

Intervju

"Vår demokrati är bräcklig"

Tio år har gått sedan EU:s stora utvidgning österut. Filosofen och EU-parlamentarikern Leonidas Donskis funderar kring hur Litauen och det europeiska projektet har utvecklats sedan dess.

Tradition

Romarrikets skildrare

Arbetet med de många volymerna av The History of the Decline and Fall of the Roman Empire kom att prägla hela Edward Gibbons liv. Verket är ett monument över såväl romarriket som över det 1700-tal då Gibbon levde.

Civilisation

Inte många svenska genier

Hur definierar man genialitet inom musiken och finns det några svenska musikgenier? Dessa frågor behandlas i ny bok.

Jolo var inte motarbetad

I en nyutkommen bok beskriver olika personer sina minnen av den legendariske författaren och DN-journalisten Jan Olof Olsson, Jolo.

Nytt ljus över Strindbergs Inferno

Göran Söderströms biografi över Strindberg kastar nytt ljus över den gamla frågan om Strindberg hade psykiska problem när han skrev Inferno.

På bio i Trivandrum

Indierna älskar att se inhemsk film och deras filmindustri, Bollywood, är unik.

Terror och litteratur

Under ett par decennier satte terroristorganisationen Sendero Luminoso skräck i den peruanska befolkningen. Flera betydande peruanska författare har på senare år skildrat denna mörka period.

Recension

Alla dessa tappade fotfästen

Polens två mest namnkunniga Rysslandskorrespondenter har kommit ut med var sin reportagebok om det mäktiga och märkliga landet i öster. Waclaw Radziwinowicz är legendarisk Moskvakorre på Polens största dagstidning Gazeta Wyborcza. Hans fyndiga boktitel är Gogol w czasach Google'a. Korespondencje z Rosji 1998-2012 (Gogol i Googles tidevarv. Korrespondenser från Ryssland 1998-2012).

Blunderbenägna britter

Vad är egentligen ett politiskt misstag? I svenska medier handlar det mycket om uttalanden. Fredrik Reinfeldt säger en sak. Carl Bildt säger en annan. Resultatet blir braskande rubriker och "analyser" om vad det hela betyder. Stefan Löfven sa en sak förra månaden - och så en annan sak idag. Stoppa pressarna! Annie Lööfs uttalande kritiseras. Upprörda centerpartister pratar ut.

Brott och vård

Fasansfulla brott begås dagligdags överallt i världen. En man (oftare än en kvinna) som år efter år har lurat eller tvingat en annan person att fungera som partner eller slav tar till slut livet av henne eller honom på det grymmaste sätt. En tonåring smiter in på en skola med ett automatgevär, och en kvart senare är ett tjog oskyldiga skolbarn döda eller livsfarligt skadade.

Cirklar av hot

Israel är det enda land i västvärlden som ockuperar ett annat folk. Samtidigt är Israel det enda landet i västvärlden vars själva existens är ifrågasatt och hotad. Yttre hot och egen ockupation har blivit hörnstenar i israelernas tillvaro.

Den motvillige ministern

Om ni är här för att ni tror att det handlar om att racka ner på Bushadministrationen, då kan ni gå redan nu. Om ni är här för att få reda på vilka outbildade dumskallar som sitter i den amerikanska regeringen, då lär ni bli besvikna." (Några studenter på den bakre raden reste sig och gick.)

Drömmar på allvar

Giacomo Leopardi (1798-1837), Italiens främste lyriker på 1800-talet, förde under drygt femton år en dagbok som han kallade Zibaldone. Ordet betyder Sammelsurium. Innehållet växlar mellan betraktelser över livets obehagliga sidor och utdrag från antika författare till filologiska reflexioner, självupplevda episoder och bitter självkritik.

Frihet är ett sekulärt projekt

När Napoleon invaderade Egypten 1798 såddes tvivel i den muslimska identiteten. Hur har vi som varit så starka blivit så svaga? Olika rörelser i den muslimska världen har besvarat frågan på olika sätt. Tänkaren Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897) var troligen den första som använde islam för att mobilisera motstånd mot västvärlden.

Förnuft och känsla

En av idéhistoriens mest laddade politiska dueller ägde rum i början av 1790-talet. I ena ringhörnan: den Irlandsfödde underhusledamoten Edmund Burke. I den andra: den brittisk-amerikanske skriftställaren Thomas Paine. Bägge hade publicerat sig framgångsrikt redan tidigare, men det var i kölvattnet av franska revolutionen som de verkligen gick i clinch.

Många dåliga dagar på jobbet

I en blandning av frontreportage, karaktärsteckning och samtalsnoteringar skildrar Cécile Amar, expert på det politiska högviltet i Frankrike, president Hollandes första tid vid makten. Titeln till Jusqu'ici tout va mal (Hittills går allt illa), syftar på alla felsteg, missöden och misslyckanden under Hollandes första 20 månader som president.

Om eliten själv får bestämma

Egon Krenz lyckas inte. Få läsare kan uppfatta DDR:s siste ledares bok om sin företrädare, Walter Ulbricht, som ett ärligt försök att skildra mannen, hans tid och det land han skapade. Ulbricht skildras i huvudsak som en gammal man som ville väl. Hans strävanden hindrades av storpolitikens villkor, Sovjetunionens dominans och västmakternas intrigerande mot DDR:s strävsamma medborgare.

Reality show i verkligheten

Epoken Hugo Chávez har förvandlat Venezuela till oigenkännlighet. Polariseringen är nu total, en dialog mellan anhängare och motståndare till den förre presidenten är inte längre möjlig.

Världens gång

Världens gång

Vi lider ingen brist på experter som beredvilligt berättar för oss att Vladimir Putin styrs av geopolitik, militära övervägningar, historiska skuggor, eller storryska filosofer. Det ligger kanske något i flera av de där förklaringarna, men är jag ensam om att ana en överdriven finkänslighet som väjer för det uppenbara?

Krönika

Palmes poetiska prosa

I juli 1970 publicerade Olof Palme artikeln "Song My i vårt hjärta" i Dagens Nyheter. Den kom senare att ingå i boken Att vilja gå vidare (1974). I artikeln diskuterar Palme ett par nyutkomna böcker om den amerikanska massakern i Song My under Vietnamkriget.

Sexårsplaner fungerar inte

Exakt två veckor efter det att regeringen meddelar "minskad anslagsökning" till Försvarsmakten deklarerar Natos generalsekreterare att den pågående krisen i Ukraina är det allvarligaste hotet mot Europeisk säkerhet sedan kalla kriget. Försvarsberedningen får längre tid på sig att färdigställa sin försvarspolitiska rapport, som i sin tur utformar det försvarsbeslut som riksdagen ska fatta om ett år.

NR 3 2014

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...