VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 2 2012TEMA: Se människan!

Tema

Därför blev kön en konstruktion

Det är ett stort framsteg att kvinnor tillåts verka inom områden där de tidigare var utestängda. Men utgår man från att alla könsskillnader är konstruktioner, gör man kvinnorna en björntjänst.

Darwin ständigt missförstådd

Charles Darwins teori har alltid varit kontroversiell. Till en början kom motståndet mot honom från konservativa krafter. Numera är det ofta vänstern som framställer biologin som ett hot.

Tillitens evolution

Länder där medborgarna litar på varandra har stora fördelar, inte minst i ekonomiskt hänseende. Frågan är om tilliten har kulturella eller biologiska orsaker.

Mot en allt fredligare värld

Under de senaste årtiondena har våldet minskat dramatiskt i världen. Den viktigaste förklaringen är att människan har blivit förnuftigare och mindre fördomsfull.

Ledare

Konsensuskultur hotar vetenskapen

I flera av den senaste tidens debatter har Axess varit en självklar referenspunkt. Dock kanske inte alltid i kraft av vad som faktiskt har stått att läsa i tidskriften. Snarare har det handlat om tidskriftens omslag, eller om Axess som påstådd exponent för de allt starkare högervindar som en del opinionsbildare med uttalad vänsterprofil tycker sig erfara.

Samhälle

Mellan korruption och demokrati

Den politiska korruptionen har till slut fått den indiska medelklassen att reagera. Inte i någon annan demokrati har byråkratin samlat på sig så mycket makt och privilegier.

Dissidenten återvänder

Efter kommunismens fall har de ryska intellektuella hållit sig tysta. Putins repression och odemokratiska metoder får dem att återigen engagera sig.

Pilgrimsfärder i cyberrymden

Allt fler väljer att företa vallfärder på nätet. Virtuella pilgrimsfärder visar sig ha tydliga beröringspunkter med traditionella resor.

Det andra Nordkorea

Turkmenistan är ett av världens mest slutna länder där medborgarna lever i armod och under förtryck. En grotesk personkult och ett systematiskt förnekande av verkligheten utmärker regimen.

Oppositionen enig mot Chávez

"VEVA UPP BILRUTAN", uppmanas jag av min kamrat Jesús som är aktiv i det liberala mittenpartiet Primero Justicia, "det är inte ovanligt att bilar kapas."
Caracas, Venezuelas huvudstad, präglas av anspänning. Mordfrekvensen är en av världens högsta och de politiska motsättningarna i landet är alltid närvarande. Presidentvalet den 7 oktober i år har bara ökat oron ytterligare.

Fotboll borde förbjudas

Om våra regeringar verkligen brydde sig om vårt välbefinnande vore ett förbud mot alla former av idrott en av de första åtgärder de skulle vidta.

Dossier

Nationalismens dilemman

Nationalistiska idéer både kan och bör kritiseras, men det förutsätter att vi börjar med att erkänna hur präglade vi alla är av dem.

Hemvändarnas munkavle

Den svenska självbilden är den av ett föregångsland: öppet för innovationer, ny teknik och exotiska maträtter. Samtidigt vittnar både hemvändande exilsvenskar och invandrare om en stark konsensuskultur, där avvikare har svårt att få plats.

Slöjförbud förvisar kvinnor till hemmet

Populistiskt gestikulerande kring huvudbonader, gatuböner eller halalkött kan inte ersätta seriösa strategier för sociopolitisk integration. Mycket tyder på att till exempel slöjförbud försvårar integration.

Öka kunskapen om skillnader!

Inställningen att alla ska behandlas lika är god, men leder ofta fel. I Sverige döljs att kulturer ibland är mycket olika bakom önsketänkande om homogenitet. Sanningen är att olika kulturer behöver olika behandling.

Frizon

Rapport från en belägrad stad

Våld och social misär förstör förtroendet mellan Malmös invånare. I kriminalitetens och gängbildningens spår följer rädsla och segregering. Ansvaret ligger inte minst hos dem som har utformat de senaste decenniernas integrationspolitik.

Du ljuger så att du tror dig själv

Människor ägnar sig dagligen åt självbedrägeri i olika former. Peter Gärdenfors berättar varför det finns evolutionära skäl till att vi lurar oss själva.

Opinion

Hedersvåldets paradoxer

Hedersrelaterat våld existerar som en egen våldskategori. Att definiera och bredda fenomenet gör det lättare att förstå och bekämpa.

Arvet från Sartre överdrivs

Roland Poirier Martinsson överdriver Jean-Paul Sartres betydelse för samhällsutvecklingen. Problemet är snarare politikers behov av manipulationer.

Liberal feminism befriar

Axess tema om feminism sopar obalansen mellan könen under mattan. En liberal feminism som utgår från individen är den rätta vägen för att påverka ojämställdheten.

Roland Poirier Martinsson svarar:

JAG VÄLJER TRE frågeställningar i Claes-Magnus Hugohs kommentar. För det första: är det rimligt att avfärda existentialismen, en riktning som omfattats av en mängd tänkare, med hänvisning till Sartre?

Intervju

»Känsligt att forska om könsskillnader«

Den världsberömde hjärnforskaren Simon Baron-Cohen visar att mäns och kvinnors hjärnor skiljer sig åt. Det har fått stor betydelse för förståelsen av autism och empatistörningar.

Tradition

Sven Delblanc och frihetens katastrofer

Den en gång så hyllade Sven Delblanc tycks idag vara glömd av såväl kritiker som läsare. Kanske beror marginaliseringen på att han under sin livstid skaffade sig mäktiga fiender.

Kultur

Terapikulturens ensamma hjältar

Sårbarhet har blivit ett sätt att marknadsföra sig själv. Den som erkänner sina fel och brister vinner ett slags immunitet. Men känslor av annan karaktär än privata anses ofta farliga och destruktiva.

Att synas men inte vara

Den handbok med råd till unga författare som Remy de Gourmont skrev 1896 förblir aktuell som satir över hur man når litterär framgång genom att vara smidig och synas

Nu är det kris igen

Lars Melin funderar över hur den ekonomiska krisen devalverar det svenska språket.

Musikindustri på repeat

Medan popmusiken har blivit alltmer konservativ och fixerad vid sin historia, utmärks den nutida svenska visan av en tilltagande traditionslöshet.

Abstrakta parningsriter

Bruce Charlton, professor i medicin och författare, skrev (inspirerad av evolutionspsykologen Satoshi Kanazawa) 2009 en artikel i Medical Hypotheses: "Clever Sillies. Why High IQ People Tend to Be Deficient in Common Sense" (tillgänglig på nätet). Där lanserar han flera intressanta tankar kring det moderna fenomenet att intelligenta människor förfäktar åsikter som strider mot det sunda förnuftet, definierat som de (genom det naturliga urvalet frambringade) instinktiva och rationella sätten att bedöma, analysera och handskas med vardagliga situationer som rör det sociala samspelet mellan människor.

Recension

Djur med personliga avtryck

Biologin präglar vårt beteende mer än många vill erkänna. Men naturvetenskapen går bet på att förklara det unikt mänskliga och det mysterium som omger människans villkor.

Den undflyende kompositören

Maurice Ravel hade knappast en överklassbakgrund. Hans far var ingenjör och uppfinnare och modern en praktiskt taget illitterat fiskmånglerska från Baskien. Familjen flyttade till Paris 1875, samma år som Ravel föddes. Som 14-åring skrevs han in vid Pariskonservatoriet, där han till en början var pianoelev, men senare skulle komma att studera kompositionslära för Gabriel Fauré.

Henry James - detaljernas mästare

Henry James var en driven författare som aldrig förväxlade litteraturen med verkligheten, eller för den delen en berättelse med en roman. Medvetenheten hos honom i varje fras, varje vändning och ordval kan göra att en del av hans böcker troligen känns aningen övermäktiga för en otränad modern läsare, som är van vid porösare textur.

Så expanderade staten

Vad bör staten göra? Frågan ställdes i en av Bo Rothsteins boktitlar i början av 1990-talet, och kan rymma nästan vad som helst. Rothstein kombinerade filosofiska teorier om rättvisa med samhällsvetenskapliga studier av framför allt välfärdsstatens funktionssätt.

Blod och erotik i den heligaste staden

De slåss om samma mark och samma helgedomar." Så lyder en vanlig och träffande karaktäristik av den aldrig ändande dispyten mellan palestinska araber och judiska israeler. Ingenstans är detta så tydligt som i Jerusalem, en bergig ökenhåla som båda grupperna insisterar på att kalla sin huvudstad.

Minnen av en förlorad tidningsvärld

När William Rees-Mogg blev chefredaktör för Times 1967 var det i ett land vars blick ännu var fästad mer på 1945 än på framtiden och vars ekonomi fortfarande var präglad av krigets utarmning.

Världens ekonomier blir alltmer lika

Har världens länder blivit mer lika eller olika? Har utvecklingsländerna närmat sig industriländerna i termer av tillväxt och välstånd, eller har länderna gått mer isär?

Ängslig guide till Dantes värld

Nej, A N Wilson kan likväl inte tävla med E N Tigerstedt. Om man har min läggning försöker man ihärdigt finna skäl för åsikten att något nytt är bättre än något motsvarande gammalt. Framför allt för att man inte ska vara så trist och förutsägbar inför andra. Men också för att man ska kunna överraska sig själv.

Debatter utan debatt

Det finns flera rimliga tolkningar av Anne-Marie Pålssons bok Knapptryckarkompaniet. Boken kan läsas som en vidräkning med ett hierarkiskt och fyrkantigt parlament.

Filosoferna misstror bilderna

År 1875 arresterades den franske fotografen Édouard Isidore Buguet misstänkt för bedrägeri. Buguet hade gjort sig berömd i spiritistiska kretsar sedan han med fotografiet som medium slutligen bevisat existensen av en andlig verklighet.

Rasande angrepp på censuren

Nick Cohen är en rasande tjur, men av en typ som jag gillar. Han har ofta samma hjältar som jag:

Kommunismen - en dröm för intellektuella

Kommunismen kom på ett förfärande sätt att prägla 1900-talet, men attraherade också mängder av författare, journalister och akademiker i västvärlden. Idag finns inte många spår av ideologin. Svante Nordin har läst några böcker i ämnet.

Kulturens kollaboratörer

Alla har sett bilderna från september 1940 när tyska soldater marscherar i snörräta led genom Triumfbågen i Paris. Men redan den 23 juni, bara nio dagar efter den franska huvudstadens fall, kom Hitler på besök; även detta en välregisserad tillställning.

Strategen Kennan skrev historia

George Kennan (1904-2005) blev aldrig utrikesminister eller nationell säkerhetsrådgivare. Ändå hade han ett avgörande inflytande över den amerikanska utrikespolitiken under kalla kriget. Det berodde på två texter som han skrev på 1940-talet.

Arkeologi - vetenskap på frammarsch

Förmodern globalitet har mycket emot sig. Redan titeln är rälig - "globalitet" är ett konstigt begrepp som språket kunde vara utan.

Världens gång

En doktor i trafikplanering bör aldrig skaffa kärnvapen

Jag undrar om EU-juntan som tagit makten i Grekland kommer att utsättas för en turistbojkott, liknande den som riktades mot Papadopoulos junta under dess korta tid vid makten.

NR 2 2012

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...