Magasin > Det nya klassamhället (Nummer 5, 2009)

Nummer

I det här numret

Det nya klassamhället

Det nya klassamhället

Innehåll

All kultur är inte likvärdig

Enligt ett vanligt synsätt är alla kulturer likvärdiga och estetiska omdömen endast en fråga om tycke och smak. Mot detta kan man ställa Matthew Arnolds definition av kultur som en strävan efter fullkomlighet "genom att lära känna det bästa som har tänkts och sagts i världen".

Skurkar skildrade utan moralism

Var tid har sina hjältar, men också sina förlorare. Per Landin porträtterar några tyska män som inte kvalade in i historieböckerna.