Magasin > Det nya klassamhället (Nummer 5, 2009)

Nummer

I det här numret

Det nya klassamhället

Det nya klassamhället

Innehåll

Klasskamp med nya förtecken

I svensk politik har dimensionen höger-vänster länge dominerats av fördelningsfrågan. Men när både socialdemokrater och moderater närmat sig mitten blir frågor om moral, kultur och livsstilar viktigare.

Klass sitter i själen

Människans uppfattning om sig själv är mycket mer avgörande för klassbestämning än yrke, bostad och inkomst. Klass är en mental horisont som man bibringas av sin omgivning.

Klassresa med bokbagage

Arbetaren som törstar efter bildning genom böckernas värld finns fortfarande. Men inte ens den mest välmenande kulturpolitik kan visa vägen till upplysande läsning. Dit bör man istället hitta på egen hand.

Hierarkierna behärskar oss

Att dela in människor i grupper och identifiera status tycks vara ett naturgivet tillstånd. Allt klasstänkande vilar på en rangordning som har sin grund i viljan till fortplantning.

Nästa: Intervju