Magasin > Hur fria är konsterna? (Nummer 2, 2007)

Nummer

I det här numret

Hur fria är konsterna?

Hur fria är konsterna?

Innehåll

Liberalism och feminism går inte ihop

I dagens jämställdhetsdebatt suddas de ideologiska gränderna ut. Feminismens strukturtanke är dock omöjlig att acceptera från ett högerperspektiv, anser Karolin A Johansson.

Myndighetsexplosionen är en chimär

De som hävdar att vi får allt fler, och allt mer politiska, myndigheter är fel ute. Problemet är snarare att statsförvaltningen inte anpassats till europeiseringen, skriver Bengt Jacobsson.

Nästa: Krönika