Magasin > Ideologiska slagfält (Nummer 2, 2010)

Nummer

I det här numret

Ideologiska slagfält

Ideologiska slagfält

Innehåll

Dags att ifrågasätta nationalekonomerna

Trots avancerade ekonomiska modeller och förfi nade analysinstrument har nationalekonomin varken kunnat förutse eller förhindra de senaste decenniernas finansiella kriser. Lars Magnusson har läst tre böcker som sätter fokus på marknadsekonomins fundamentala bräcklighet.