Magasin > Ideologiska slagfält (Nummer 2, 2010)

Nummer

I det här numret

Ideologiska slagfält

Ideologiska slagfält

Innehåll

Renässans för industriproduktion

Den globala finanskrisen driver fram systemskiften. Kapitalets paradigm kan följas av ett arbetets paradigm med en ständigt högre arbetsproduktivitet.

Haitis kris självförvållad

Fattigdomen och utsugningen av haitierna beror inte på USA och nyliberala doktriner. Grunden till problemen ligger i en politisk tradition, skapad av haitierna själva.

Hedonistisk debet och kredit

Torbjörn Tännsjös och Peter Singers rationella moralfi losofi får stort genomslag. Men deras resonemang reducerar moral till förnuft och förnuft till simpel logik.

Mediemyter om muslimer

Trots att svenska muslimer kommer från olika miljöer och har skilda uppfattningar om islam beskrivs de som en enhetlig grupp. Journalister borde beskriva mångfalden istället för att visa upp stereotyper.

Medelvägen leder fel

Inför valet lanseras ett index där resultaten från olika opinionsinstitut vägs samman. Men instituten har olika standarder och mäter inte samma sak.

Yttrandefrihet utmanas på nytt

Grundlagens skydd för yttrandefriheten omprövas i en ny utredning. Hur ska en ny lag kunna förena traditionella friheter med krav från EU och hänsyn till ny teknisk utveckling?

Det ständiga hycklandet

Kärnkraftsfrågan har sysselsatt svenska politiker i decennier och motsättningarna består. Trots att en blocköverskridande överenskommelse är nödvändig framstår den som osannolik.

Rätten att få diskriminera

Theodore Dalrymple håller med påven.

Nästa: Krönika