Magasin > Imperiets fall (Nummer 9, 2016)

Nummer

I det här numret

Imperiets fall

Imperiets fall

Innehåll

Ett kulturmord i vardande

I det förslag till omorganisation av Statens museer för världskultur (SMVK) som överintendent Ann Follin överlämnade till kulturdepartementet den 30 september 2016 diskuteras en sammanslagning av Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet i Stockholm. Det skulle innebära en katastrof. Museerna skulle förlora sin identitet och sin historia. Sverige skulle tillfogas allvarlig skada som kulturnation. Detta måste stoppas.

Slutet är nära

Tanken på jordens utplåning och tidens slut äger en oupphörlig fascination. Idag sysselsätter den oss mer än på mycket länge.

Motståndets estetik

Den polske regissören Andrzej Wajda som dog i höstas filmade klarögt och osentimentalt sitt lands historia. Han var en patriot som tog avstånd från nationalismen.

Nästa: Tema