Magasin > Journalistik under press (Nummer 3, 2012)

Nummer

I det här numret

Journalistik under press

Journalistik under press

Innehåll

Arafat valde terrorn

Idag tycks en fred mellan israeler och palestinier vara långt borta. Det är populärt att skylla detta faktum på Israel. Men problemet är snarare att palestinierna saknat ett kompromissvilligt och reforminriktat ledarskap.

Nästa: Tema