Magasin > Konservatismer (Nummer 3, 2019)

Nummer

I det här numret

Konservatismer

Konservatismer

Innehåll

Visa omdöme

Människor är varken ofelbara eller änglar. Betoningen av normer och regler och förtroende för samhälleliga institutioner är därför central för konservativa.

Allt svagare i tron

En ny och råare verklighet gör att de svenska fixstjärnorna sekularitet och individualism inte längre lyser lika starka. Istället börjar många famla efter konservatism.

Värna gemenskaperna

Konservatismens utgångspunkt måste vara att människan inte mår bra av att vara ensam. Vi finns och blir till i en väv av gemenskaper.

Tillbaka till framtiden?

Socialdemokraternas konservatism förklarar dess otroliga maktdominans. Men formerna och samhällsstrukturerna som förr danade stora medborgargrupper till socialdemokrater finns inte kvar.

Leta rätt på konservatismen

Liberalism och konservatism skiljer sig åt men har också beröringspunkter. Istället för att demonisera konservatismen bör liberaler bejaka vad de båda traditionerna har gemensamt.

Nästa: Kultur