Magasin > Medborgarnas polis? (Nummer 1, 2015)

Nummer

I det här numret

Medborgarnas polis?

Medborgarnas polis?

Innehåll

Martin Heideggers krig

Martin Heidegger var en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer men också medlem av det tyska nazistpartiet. Den senaste tiden har debatten om hans relation till nazismen blossat upp på nytt, men diskussionen är ofta historielös.

I Balzacs fotspår

Genom sitt sätt att skildra Paris anknyter Nobelpristagaren Patrick Modiano till en anrik fransk litterär tradition.

Rödskäggens vedersakare

Svante Nordin har nu utkommit med en biografi över den färgstarke författaren, litteraturkritikern och katoliken Sven Stolpe.

Lagerkvists darwinistiska ångest

På senare tid har några av Pär Lagerkvists verk återutgivits, med förord av kända personer. Skribenterna diskuterar Lagerkvists ångest, men inte orsaken till den.

Han ville skattskriva hela världen

I en ny bok skildras kejsar Augustus. Boken ger en god bild av såväl tidens maktförhållanden som av den romerska vardagen.

En bok om rädsla

Elena Balzamos självbiografiska bok En enkel till Paris är en skarpsinnig studie över Homo sovieticus.

Gudstjänsten som motpol

Med sin skrift Evangeliets glädje (Veritas förlag) har påven Franciskus väckt uppmärksamhet. Hans stundtals mycket skarpa kritik av konsumtionssamhället fick några av hans meningsmotståndare att gå så långt som att kalla honom marxist. Det var en anklagelse som påven, inte utan ett visst mått av humor, avfärdade.

Nästa: Recension