Magasin > Medborgarnas polis? (Nummer 1, 2015)

Nummer

I det här numret

Medborgarnas polis?

Medborgarnas polis?

Innehåll

Ryska hot att möta

Sverige står starkt på många sätt, med demokratisk förankring, välutbildade medborgare, hög teknisk nivå inklusive förmåga till informationssökning och en relativt sett stor tilltro till medier och offentliga institutioner. Denna styrka kan dock paradoxalt nog vändas till en svaghet - en godtrogenhet att utnyttja för regimer som ser demokratiska arbetssätt som svaghetstecken.

En segregerad debatt

Twitter har fått ett oförtjänt gott rykte som debattforum, medan Flashback beskrivs som en tummelplats för högerextremister. Vi behöver ett mer inkluderande demokratiskt samtal.

Med mitt mått mätt

BNP är ett osäkert mått för tillväxt och välstånd. Med den ökade teknikutvecklingen blir det än vanskligare.

Festen är slut

Trots sina oljerikedomar befinner sig Venezuela i politisk och ekonomisk kris. Allt pekar på att en militärdiktatur införs.

Vi behöver mer stad

En kostsam och långdragen planprocess håller nere byggandet. Bara om byggbransch, politiker och tjänstemän tar ett gemensamt ansvar kan bostadsbristen lösas.

Från fackpamp till andlig ledare

Wanja Lundby-Wedin bär inte kyrkans utan sitt partis förtroende.

I korthet

Jag lever i en stad där terrordåd är en realitet. Moskva har varit utsatt för dem i ett tjugotal år och nästan alltid utförs de på samma ställe: i tunnelbanan. Det vill säga uttryckligen den plats som det inte går att undvika om man ofta är tvungen att röra sig i Moskva och inte har bil.

Storm i medielandskapet

Omvälvningen av medierna går med en svindlande hastighet. Frågan är hur det påverkar demokratin.

Nästa: Krönika