Magasin > Medborgarnas polis? (Nummer 1, 2015)

Nummer

I det här numret

Medborgarnas polis?

Medborgarnas polis?

Innehåll

Ett kulissbygge

Ökad centralisering gör att avståndet mellan allmänhet och polisen växer istället för att minska. Det blir fler hierarkier och mer byråkrati.

Kompetens efterlyses

Kunskaper och analytiska färdigheter har länge och systematiskt nedvärderats inom polisen. Den nya organisationen saknar därför förutsättningar att klara sitt uppdrag.

På spaning efter en polispolitik

Politikerna har aldrig debatterat polisen på allvar. Resultatet är en verksamhet som utvecklingen sprungit förbi.

Tag vara på chansen!

Efter decennier av misslyckad polispolitik går det nu att skapa något nytt och bättre. Men risken finns att kortsiktiga besparingskrav omintetgör reformens effekter.

Utan personligt ansvar

Den nya polisreformen har goda inslag och förebilder. Men bristen på lokalt politiskt inflytande gör att den är dömd att misslyckas.

Nästa: Intervju