Magasin > När privat­sfären krymper (Nummer 8, 2013)

Nummer

I det här numret

När privat­sfären krymper

När privat­sfären krymper

Innehåll

Tryggare kan ingen vara

Den tyska allmänheten har tagit nyheterna om digital övervakning med ro. Trots detta är debatten mer intensiv i Tyskland än i andra länder. Det beror på att de traditionella medierna fortfarande står starka.

Nätbedragare bör oroa mer än NSA

Övervakning som gäller alla kommer knappast att förändra vårt beteende på internet.

Offentlig kommers med våra privatliv

Myndigheter och landsting tjänar stora pengar på att sälja integritetskänsligt material om privatpersoner.

Repressionen har ökat

I en rättsstat måste brottsbekämpningens och integritetens intressen balanseras, men nu har säkerhetsintresset tagit över.

Tillitens grund tas ifrån oss

Långt driven övervakning kan förvandla den personliga integriteten från konstruktiv frihets- och skapandekraft till ängsligt och defensivt försvarsprojekt.

Nästa: Kultur