Magasin > När staden har segrat (Nummer 4, 2010)

Nummer

I det här numret

När staden har segrat

När staden har segrat

Innehåll

Han skapade kristendomen

På senare år har flera kända filosofer skrivit om Paulus. Delvis hänger det samman med en längtan efter universella värden. Samtidigt har Paulus beroende av den judiska traditionen blivit tydligare.

Ingen klarar sig utan sanning

Var och en har sin sanning, brukar det heta. Per Bauhn tvivlar på detta.

Döden försedd med clownnäsa

Den brittiske konstnären Glenn Brown har gjort det till sitt kännetecken att imitera abstrakt måleri. Med sin tekniska perfektion vänder han på modernismens tanke om att synliggöra tillkomstprocessen.

Jaget som vara

Den tyske filosofen Thomas Metzinger hävdar att jaget är en illusion. Kanske kan insikten om jaget som ett snävt urval av impulser vara till större nytta än självhjälpsböcker

Religionshyckleriet

Varför behandlas religioner olika i mediabevakningen? Debattörer och krönikörer tenderar att i vissa fall sätta likhetstecken mellan religionen i stort och enskilda företrädares destruktiva beteenden. Medan man i andra fall varnar för just denna sorts kopplingar.

Grundlöst nyspråk

Tidigare lärde man sig "veta hut", idag har vi en "värdegrund". Lars Melin är inte imponerad av utvecklingen.

Varning för livet

Den svenska skolan skrämmer sina elever, anser Tanja Bergkvist.

Nästa: Recension