Magasin > Rädda de stora djuren (Nummer 8, 2016)

Nummer

I det här numret

Rädda de stora djuren

Rädda de stora djuren

Innehåll

På resa i myternas land

Etiopien, där mänsklighetens vagga stod, avviker från andra afrikanska länder. Det har aldrig koloniserats och har en egen kristen tradition.

Carl Milles i frihetens land

Skulptören Carl Milles levde och verkade i USA i mer än 20 år. Hans amerikanska år blev framgångsrika och produktiva men alla uppskattade inte hans konst.

Nästa: Tema