Magasin > Religionens återkomst (Nummer 1, 2008)

Nummer

I det här numret

Religionens återkomst

Religionens återkomst

Innehåll

Nutidskonst- en ändlig resurs

Glesbygdens pynt, trista hotellrum, nostalgiska leksaker, utslitna popikoner. Den seriösa konsten har alltsedan Duchamps dagar hämtat sin näring ur det som vanligtvis inte betraktas som konst. Men resurserna är inte outtömliga.

Max Klinger – i fantasins suggestiva domäner

Max Klingers grafik från slutet av 1800-talet vittnar om hur den nya naturforskningens rön framtvingar en omkodning av bildkonventionerna. Med sitt egenartade drömska bildspråk blev han en viktig länk mellan symbolism och surrealism.

Provocerande klassiskt

Att spela Schillers historiska drama Wallenstein utan referenser till nutiden upprör den tyska teaterpubliken, som förväntar sig fler förutsägbara "provokationer".

Nästa: Recension