Magasin > Religionens återkomst (Nummer 1, 2008)

Nummer

I det här numret

Religionens återkomst

Religionens återkomst

Innehåll

Ingen dialog utan kritik

En ny FN-resolution bannlyser kritik av islam. Men en öppen diskussion är nödvändig om en religion ska kunna reformeras, hävdar Lisbeth Lindeborg i sin recension av tre böcker i ämnet.

Skuldbördan borde spridas

Kolonialismen är orsaken till nästan allt ont i världen, anser Sven Lindqvist. David Andersson har läst hans nya bok som behandlar angelägna ämnen, dock ur ett alltför ensidigt perspektiv.